Över 50 procent av kommunens 6642 VA-abonnenter valde i år att registrera sin vattenmätarställning via kommunens e-tjänst för vattenavläsning. Motsvarande siffra förra året var cirka 13,5 procent.

– Vi strävar efter allt fler ska upptäcka fördelarna med att skicka in sina uppgifter digitalt. Siffrorna visar på ett riktigt bra gensvar från våra kunder och ett gott betyg för vår e-tjänst, säger Malin Öhrn som samtidigt vill passa på att tacka alla VA-abonnenter som skickat in sin vattenmätarställning i tid.

Underlättar bearbetning av siffror

Partille kommuns e-tjänst för vattenavläsning har funnits tillgänglig på partille.se sedan 2015. Med e-tjänsten blir registreringen av vattenmätarställningen enklare och går snabbare att göra. Tjänsten underlättar även bearbetningen av siffrorna för kommunens tjänstemän vilket sparar tid och skattepengar – som kan användas för andra, viktigare, ändamål.

Innan e-tjänsten för vattenavläsning fanns skickades ett fysiskt avläsningskort ut till kommunens samtliga VA-abonnenter varje år. De ifyllda korten skickades därefter vidare till ett upphandlat externt företag för sifferscanning och inrapportering till ansvariga tjänstemän på kommunen – som i sin tur var tvungna att dubbelkontrollera avläsningen skett korrekt och att rätt siffror följde med rätt hushåll.

Med e-tjänsten för vattenavläsning får kommunen aktuell mätarställning från kunden rakt in i våra digitala system och kan direkt kontrollera att de stämmer.

– Genom att siffrorna slipper ta omvägen via ett externt avläsningsföretag blir vi mindre sårbara och kan korta handläggningstiden gentemot våra kunder. Samtidigt sparar vi arbetstid och kostnader för utskick och scanning av avläsningskorten, säger Malin Öhrn.

Valfritt att använda e-tjänsten

Årets vattenmätaravläsning ska vara genomförd och inskickad till kommunen senast den 21 mars 2017. Kommunens VA-abonnenter kommer fortsättningsvis att kunna registrera sin vattenmätarställning antingen direkt via e-tjänsten eller med hjälp av avläsningskort. Men från i år skickas avläsningskort ut i efterhand och då bara till de abonnenter som inte registrerat mätarställningen via e-tjänsten inom ett bestämt datum.

Kategorier:
Sidan publicerad: Måndag, 20 mars 2017, 12:08