Partille kommun utför servicearbete på rör och brunnar längs delar av Gamla Kronvägen och Arenavägen i Partille centrum. Arbetet inleds onsdagen den 17 april. Flaggvakter kommer att dirigera trafiken förbi arbetena på de två vägarna.

Det är Gamla Kronvägen mellan Skulltorpsmotet i öster och Hubertusvägen i väster och Arenavägens sträckning väster om Partille arena som berörs av servicearbetena (se rödmarkering på bilden ovan).

Servicearbetet påverkar tillfälligt framkomligheten på de två vägarna. För att underlätta flödet kommer flaggvakter att dirigera trafiken förbi arbetena.

Arbetet förväntas vara klart fredagen den 26 april. Det utförs av Cleanpipe på uppdrag av kommunen.

Kategorier: Servicemeddelande
Sidan publicerad: Måndag, 15 april 2019, 16:03