Med start vecka 41 påbörjas arbeten för att skapa ett säkrare och bättre gångstråk mellan bussterminalen och kommunhuset i Partille centrum via Gamla Kronvägen och Slottskullevägen. Samtidigt genomförs beläggningsarbeten på de två vägarna.

– I anslutning till rondellen mellan Gamla Kronvägen och Slottskullevägen ska en ny gångväg och två nya gångpassager anläggas. Vi tar en del av grässlänten nedanför Partille herrgård i anspråk för att skapa en trygg gångväg, säger Torbjörn Andreasson, trafikhanläggare i Partille kommun.

Dessutom kommer gångvägen utmed Allum köpcentrums parkeringshus på Slottskullevägen att breddas och få bättre belysning.

Ny asfaltsbeläggning

Samtidigt genomförs beläggningsarbeten både på Slottskullevägen och på Gamla Kronvägen i sin sträckning från Partille kommunhus fram till och med Willyshuset och Kyrktorget.

– Båda vägarna kommer att få en välbehövlig upprustning med ny asfalt.

Arbetet utförs av NCC på uppdrag av Partille kommun. Det inleds den 8 oktober och beräknas pågå en bit in på nästa år.

Arbetet omfattar även anläggandet av en taxificka och uppställningsplats för blodbuss på Gamla Kronvägen samt ett nytt hållplatsläge i anslutning till bussterminalen på Slottskullevägen.

Följande arbeten ska ske

  1. Ny gångväg och nya gångpassager.
  2. Breddning av gångväg och bättre belysning, samt beläggningsarbete på väg.
  3. Beläggningsarbete längs Gamla Kronvägen från rondellen i Partillemotet, utmed kommunhuset och framtill och med Willyshuset.
  4. Anläggande av taxificka och uppställningsplats.
  5. Anläggande av nytt hållplatsläge.
Kategorier: Servicemeddelande
Sidan publicerad: Onsdag, 5 december 2018, 09:33