Nu är det klart att Alliansen som största politiska block fortsätter att styra i minoritet. Bland frågorna som partierna kommit överens om att samarbeta kring finns integration, skola, trygghet och en hållbar utvecklingstakt av kommunen.

– Vi fortsätter att styra tillsammans och det känns väldigt bra att vi kan enas i frågor som är viktiga för oss alla, säger Marith Hesse (M), som tillträder som kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet. Även om vi är fyra olika partier har vi en gemensam värdegrund där all politik utgår från att Partille ska vara en ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar kommun. 

I överenskommelsen för kommande mandatperiod ingår bland annat att en handlingsplan för integration ska implementeras.

– Vi vill titta på vad vi som kommun tillsammans med bolag, näringsliv och civilsamhälle med gemensamma krafter kan göra i ännu högre utsträckning för att bidra till en god integration, säger Marith Hesse (M).

Partille är en tillväxtkommun men det ska ske med eftertanke, anser de fyra Allianspartierna.

– I överenskommelsen lyfter vi bland annat vikten av en varsam exploatering av vår kommun där vi tar hänsyn till befintlig miljö och bebyggelse och där vi värnar våra natur- och strövområden, säger Anna Strand (C).

För Kristdemokraterna har den varsamma förtätningen genom nya bostäder och med hänsyn till befintlig bebyggelse varit viktig att samarbeta kring. 

– Också lugn och studiero i skolan en prioriterad fråga, säger Anders Midby (KD).

Även för Liberalerna är skolan en viktig fråga.

– Vi vill att alla barn ska ha en trygg uppväxt och kunna gå i en skola där de får chans att utvecklas, säger Kaj Nämvik (L).

Kategorier: kommun & politik
Sidan publicerad: Onsdag, 31 oktober 2018, 08:27