Den 1 september utökas Partille färdtjänstområde med sex nya kommuner. Det innebär att du som är berättigad till färdtjänst i Partille med kort varsel kan resa längre än idag. De nytillkomna kommunerna i färdtjänstområdet är Alingsås, Bollebygd, Lilla Edet, Mark, Stenungsund och Tjörn.

Du som på grund av funktionsnedsättning inte kan åka med den vanliga kollektivtrafiken kan ansöka hos kommunen om att få färdtjänst. Det ger dig rätt att resa till, från eller inom Partille och ett antal närliggande kommuner. För resor inom kommunens färdtjänstområde kan du beställa din resa samma dag som du vill åka. Ska du längre bort behöver du ansöka om riksfärdtjänst hos kommunens handläggare, minst fyra veckor innan din planerade resa.

– Ett utökat färdtjänstområde öppnar för fler spontana resor. Nu slipper du som har färdtjänst att ansöka om riksfärdtjänst till de nytillkomna kommunerna, säger färdtjänsthandläggare Sofia Nerman.

Samordning inom Göteborgsregionen (GR)

Hur färdtjänsten utformas och vilka avgifter (egenavgifter) som resenärerna ska betala är upp till varje kommun att besluta. Utökningen av Partilles färdtjänstområde sker efter beslut i kommunfullmäktige den 5 juni 2019. Syftet med förändringen är att skapa ökad samordning med övriga kommuner i regionen genom att införa GR:s förslag om minsta gemensamma färdtjänstområde (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö). Partille kommun har också valt att ytterligare utöka färdtjänstområdet med kommunerna Mark och Bollebygd. Kungsbacka kommun ingår sedan tidigare.

Smidigare hantering, bättre möjligheter för utveckling

Förhoppningen är att ett ökat samarbete mellan GR-kommunerna inom färdtjänsten ska ge bättre möjlighet för utveckling av området samt öppnar för likabehandling av färdtjänstresenärerna i regionen. En annan positiv aspekt är minskad administration för kommunens färdtjänsthandläggare och enklare hantering för resenärerna i och med att färre behöver ansöka om riksfärdtjänst.

Ny leverantör av riksfärdtjänst

Från den 1 september får Partille kommun också en ny leverantör av riksfärdtjänst. Orsaken är att den nuvarande leverantören Färdtjänsten Göteborgs stad lägger ner sin riksfärdtjänstverksamhet. Ny leverantör från 1 september är Riksfärdtjänsten Sverige AB som är upphandlad av Göteborgs stad. För resenärerna innebär det inga förändringar förutom nya rutiner kring bokning av resa.

Sidan publicerad: Torsdag, 29 augusti 2019, 09:00