Partille kommun inför #Topp10 2020 – ett program för att synliggöra kommunens arbete att kontinuerligt utveckla och förbättra servicen till de lokala företagen.

– Genom att befästa det som vi gör bra i dag och utveckla det som går att utveckla vill vi visa att Partille kommun är en kommun att räkna med och som tar sitt ansvar för att ge företagarna de bästa förutsättningarna att etablera sig och växa i Partille, säger kommundirektör Per Bäckström som tillsammans med näringslivsansvarig Marieke Wolter och i samråd med politikerna initierat #Topp10 2020.

Viktigt med starkt näringsliv

Partille kommun ligger bra till i de nationella mätningar av företagsklimatet som görs. Till exempel låg Partille på plats 18 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner 2017. Per Bäckström betonar vikten av ett gott samarbete mellan näringslivet och kommunen.

– Ett bra företagsklimat och ett starkt lokalt näringsliv skapar arbetstillfällen som genererar skatteintäkter – vilket i sin tur gör det möjligt för oss att ge bättre service till våra kommuninvånare.

En fråga för hela kommunen

Kommunens näringslivsgrupp, ledd av Marieke Wolter, har fått i uppdrag att ta fram utvecklingsprogrammet under 2018. En första statusrapport kommer att presenteras på kommunens näringslivskväll den 15 maj. På lite längre sikt finns även en uppdaterad näringslivsstrategi för kommunen på gruppens att-göra-lista. 

– Detta är en fråga för hela den kommunala organisationen. Näringslivsgruppen består av nyckelpersoner från samtliga kommunala förvaltningar med den bredd som vi eftersöker i arbetet med #Topp10 2020 och att utarbeta de åtgärder som ska ingå i programmet, säger Marieke Wolter.

Liksom Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, tillmäts Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) Löpande Insikts-mätningar av hur företagare upplever kontakten med kommunen i olika ärenden, stort värde när utvecklingsprogrammets handlings- och aktivitetsplan tas fram.

Från hög nivå till ännu bättre läge

Ambitionen med programmet är att hitta nya och mer effektiva sätt i kommunens verksamheter för att kontinuerligt utveckla och förbättra servicen till de lokala företagen.

– Vi håller redan hög nivå. #Topp10 2020 ska ta oss till ett ännu bättre läge. Vi vill fortsätta vara bland de kommuner som är bäst på att stödja det lokala näringslivet att vara bäst, säger Per Bäckström.

Namnet #Topp10 2020 är i sig en utfästelse.

– För att vi inte ska slå oss till ro är ambitionen att vi ska vara bland de tio främsta kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking år 2020.

Kategorier: Jobb
Sidan publicerad: Onsdag, 24 januari 2018, 07:13