Det nya EU-projektet GR SAMSYV syftar till att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar. Sedan i september 2017 medverkar Partille som pilotkommun tillsammans med Stenungsund och Härryda.

Det nya EU-projektet GR SAMSYV syftar till att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar. Sedan i september 2017 medverkar Partille som pilotkommun tillsammans med Stenungsund och Härryda.

Under två år genomförs det nya EU-projektet GR SAMSYV - allas ansvar, inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF). Syftet är att tydliggöra hur kommun och näringsliv kan arbeta tillsammans för att ge goda förutsättningar för elever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Göteborgsregionen (GR) är projektägare för GR SAMSYV där Partille, Stenungsund och Härryda medverkar som pilotkommuner. Resterande kommuner i regionen deltar under projektets gång genom GR:s nätverk för studie- och yrkesvägledare, vilka tar del av resultat och erfarenheter. Christian Mjörnell är lokal processledare för GR SAMSYV i Partille:

- Jag tror att det här projektet kan öka medvetenheten om att vägledningsarbete är allas ansvar och inte något som enbart kan bedrivas av våra studie- och yrkesvägledare som är experter på området, säger Christian Mjörnell.

Förhoppning om färre skolavhopp

Samverkan mellan representanter från såväl skolor och förvaltningar inom kommunerna som från lokalsamhällets näringsliv ska bidra till att öka elevers valkompetens. I förlängningen hoppas man att detta ska leda till färre skolavhopp och en bättre matchning på arbetsmarknaden. Projektet har även som mål att motverka könsstereotypa yrkes- och utbildningsval samt belysa hur etnicitet och funktionsnedsättning kan begränsa individers val av utbildning och yrke.

- För att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval är det viktigt att våra elever utvecklar kunskaper om sig själva och om olika valmöjligheter. Jag hoppas att GR SAMSYV leder till att Partilles elever stärker sin valkompetens med färre skolavhopp som följd. Målet är också ett fördjupat samarbete mellan skola och det lokala näringslivet, fortsätter Christian.

Kommunala planer ska ligga till grund för utformningen av generell modell

Inom GR SAMSYV ska arbetsgrupper med bred representation i de tre pilotkommunerna utforma kommunala planer för studie- och yrkesvägledning som sedan prövas. Arbetet ska utgå från en kartläggning av pilotkommunernas nuläge gällande lokala behov och förutsättningar. De kommunala planerna ska ligga till grund för utformningen av en regional modell för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Modellen blir därmed en arbetsprocess som fler kommuner kan implementera.

- I Partille kommer vi tillsätta arbetsgrupper där bland annat det lokala näringslivet, rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare ingår. Det finns många vinster med att integrera studie- och yrkesvägledningen mer i undervisningen. Många i skolan jobbar idag med frågor kring omvärlden, yrken och näringsliv och det är viktigt vi lyfter fram de goda exemplen så att de sprids, säger Christian Mjörnell.

Kategorier: Jobb
Sidan publicerad: Onsdag, 29 november 2017, 08:00