Enligt beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands län råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län från den 25 juli klockan 16. Samtidigt inför Partille kommun ett bevattningsförbud som avser hela kommunen.

Totalt grill- och eldningsförbud 

Förbudet innefattar grillning i egen trädgård samt fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.  

Detta betyder att det INTE är tillåtet att: 

  • grilla på egen tomtmark 
  • använda engångsgrill 
  • använda stormkök 
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser) 
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser 
  • använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus 

Använd sunt förnuft

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor. 

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. Länsstyrelsen understryker att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig. 

Länsstyrelsen kan inte utfärda rökförbud. Däremot påminner de om att rökare har ansvar för hur de hanterar sina fimpar. Om man orsakar brand genom oaktsamhet kan man åtalas för allmänfarlig vårdslöshet.

Tänk även på att gnistor som orsakas av arbete, såsom svetsning eller röjsågning, utgör brandfara. Parkera heller aldrig i högt gräs då detta kan antända i kontakt med en het katalysator.

partille.se/eldningsförbud kan du läsa mer om vad som gäller och vad du ska göra vid brand eller om du ser att någon bryter mot föreskrifterna. 

Bevattningsförbud 

Bevattningsförbudet gäller alla fastigheter med kommunalt dricksvatten. Bevattningsförbudet avser hela Partille kommun. Anledningen till förbudet är att nivån i kommunens vattentäkt Kåsjön stadigt sjunker till följd av varmt väder och lite nederbörd. Bevattningsförbudet gäller från och med den 25 juli 2018. 

partille.se/bevattningsforbud kan du läsa mer om vad du inte får lov att använda kommunalt dricksvatten till. 

Hur länge? 

Det totala grill- och eldningsförbudet gäller tillsvidare. 

Bevattningsförbudet gäller tills kommunen beslutar att upphäva det. När det kommer att ske beror på väderleken och på när vattennivån i Kåsjön är tillräckligt hög igen. 

Kategorier: viktigt meddelande
Sidan publicerad: Onsdag, 25 juli 2018, 15:50