Kommunhusets öppettider anpassas till verksamheternas. Från och med vecka 17 har kommunhuset öppet måndagar, klockan 8-18, tisdag till torsdag, klockan 8-17 och fredagar, klockan 8-16. Ändringen påverkar besökstiderna till bygglovsenhetens drop-in och till social- och arbetsförvaltningen.

Kommunhusets nya öppettider

  • måndagar, klockan 8-18
  • tisdag till torsdag, klockan 8-17
  • fredagar, klockan 8-16

De nya öppettiderna införs tisdagen den 23 april.

Bygglovsenhetens drop-in tidigareläggs

I och med de nya öppettiderna ändras bygglovsenhetens drop-in för frågor om bygglov på måndagar till klockan 16-18 istället för som tidigare klockan 17-19.
Bygglovsenheten minskar inte på drop-in-tiden, men tidigarelägger den med en timme. Enheten svarar även på frågor via telefon på vardagar, klockan 10-12.

Ändrade öppettider i samband med helger

Vi är även på väg in i en period med många helgaftnar då både bygglovsenheten och miljöenheten har tillfälligt ändrade öppettider. Läs mer i servicemeddelandet Öppettider på bygg- och miljöförvaltningen i vår och sommar.

Social- och arbetsförvaltningen förkortar besökstiden

För besökare till social- och arbetsförvaltningen innebär förändringen att besökstiden blir till klockan 18 på måndagar. Det är fortsatt klockan 14 som gäller på fredagar. Socialjouren täcker även fortsättningsvis upp efter klockan 18 på måndagar och efter klockan 15 på fredagar.

Kategorier: Servicemeddelande
Sidan publicerad: Måndag, 15 april 2019, 10:09