Nu bygger vi ny gång- och cykelväg utmed Parallellvägen och uppgraderar befintlig sträckning längs Gamla Alingsåsvägen.

Arbetet sker i två etapper (se bilden ovan):

  • Del 1: Utmed Parallellvägen ger vi plats för en ny gång- och cykelväg genom att flytta bilvägen norrut och krympa mittrefugen. Arbetet inleds den 8 maj. Den nya gång- och cykelvägen förväntas vara klar i juni.
  • Del 2: Längs Gamla Alingsåsvägen uppgraderar vi den befintliga gång- och cykelvägen. Arbetet inleds när Del 1 är klar och förväntas vara klart i slutet av augusti.

Arbetet utförs av NCC på uppdrag av kommunen. Totalt berörs cirka 350 meter utmed Parallellvägen och Gamla Alingsåsvägen av arbetet.

I nuläget påverkas inte framkomligheten förbi arbetsområdet. Men när Del 2 drar i gång kan det bli aktuellt att leda om gång- och cykeltrafiken.

Kategorier: Servicemeddelande
Sidan publicerad: Onsdag, 8 maj 2019, 11:39