Med start den 27 mars börjar uppsopningen av vintergruset från kommunens gång- och cykelvägar. Arbetet ska vara klart i hela Partille redan den 1 maj. Det är två veckor tidigare än andra vårar.

– De senaste åren har vi satt slutdatum den 15 maj, men nu sätter vi in fler resurser för att få sopningen klar redan i början av månaden, säger driftledare Peter Büchel.

Sopningen av vintergruset görs av en upphandlad entreprenör på uppdrag av Partille kommun.

Går det att säga när gång- och cykelvägarna i ett visst område kommer att sopas?

– Alla  gång- och cykelvägar ska vara sopade den 1 maj. Men kommunens entreprenör väljer själva hur man lägger upp arbetet, säger Peter Büchel.

Gäller bara kommunala gång- och cykelvägar

Sopningen gäller de gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för. För information om mellan vilka datum som andra fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar sopar vintergrus i sina ansvarsområden – kontakta respektive fastighetsförvaltare och bostadsrättsförening.

Kategorier: viktigt meddelande
Sidan publicerad: Måndag, 20 mars 2017, 14:33