För din säkerhet och för att undvika gräs- och skogsbränder i Partille, uppmanar vi till fortsatt stor försiktighet vid eldning och grillning och avråder helt från att elda när det blåser mycket.

Brandrisknivån kan snabbt bli kritisk

Partille kommun samverkar med Räddningstjänsten Storgöteborg och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och följer väder- och brandriskprognoserna noga.

Väderprognosen pekar på fortsatt torrt väder. Detta, och kombination med att torkan nått långt ner i marken, gör att brandrisknivån snabbt kan bli kritisk, varför vi fortsätter att rekommendera och upplysa allmänheten om att vara försiktiga vid hantering av eld utomhus.

Hjälp till att minska risken för att gräs- och skogsbränder startas genom att  följa nedanstående råd och villkor:

Är det läge att elda eller att grilla?

Håll koll på brandrisken utomhus genom att läsa brandriskprognosen på smhi.se eller ladda ner appen Brandrisk ute, ladda ner för Iphone, ladda ner för Android.

Du ansvarar för brandsäkerheten

Tänk på att det är du som eldar som är ansvarig för elden och dess eventuella konsekvenser. Ha tillgång till släckutrustning i form av vattenslang, ruskor och ett par hinkar vatten. Ta med en telefon så att du kan larma SOS Alarm 112 vid behov. Kontrollera noga att all glöd är släkt innan du lämnar platsen.

Villkor för att få elda utomhus

Eldning utomhus i Partille kommun får bara ske förutsatt att:

 • Det inte råder eldningsförbud.
 • Eldningen sker minst 200 meter från närmaste bostadsbebyggelse.
 • Eldningen inte ger upphov till olägenhet för dina grannar.

Att elda annat avfall än trädgårdsavfall utomhus är förbjudet i Partille kommun. Med trädgårdsavfall avses organiskt material som löv och ris.

Läs mer på sidan Eldning & sotning.

Råd till dig som ska elda

 • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt.
 • Undvik att elda när det blåser.
 • Elda aldrig när det är mörkt.
 • Ha alltid uppsikt över elden.
 • Använd alltid anvisad eldningsplats längs vandringsleder och andra platser i naturen.
 • Elda trädgårdsavfall i en plåttunna med tillluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor.
 • Kontrollera mycket noga att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Råd till dig som ska grilla

 • Placera grillen minst en meter från husväggar och undvik att grilla på balkong.
 • Använder du engångsgrill ska den placeras på brandsäkert underlag. Till exempel asfalt eller sten.
 • Använd eltändare, tändkuber eller tändvätska som är avsedd för grillning. Använd aldrig T-röd.
 • Släck grillkolet säkert genom att lägg det i ett plåtkärl och att hälla vatten på det. Finns inte vatten i närheten använd grus eller sand för att kväva elden.
 • Visa hänsyn! Os och rök kan störa. Placera grillen så att röken inte hamnar hos dina grannar.
 • Undvik att grilla på balkongen då det både kan störa och innebär ökad brandrisk.

Påskbrasa, valborgsmässoeld eller lägereld?

Förutsatt att kraven ovan är uppfyllda kan du anordna en brasa i samband med högtid eller vid annat tillfälle.

Kategorier: Servicemeddelande
Sidan publicerad: Onsdag, 24 april 2019, 11:18