Bostadstillägg för pensionärer är ett skattefritt tillägg till din allmänna pension. Du måste själv ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten vilket många äldre missar. Totalt i landet kan så många som 100 000 pensionärer gå miste om i genomsnitt 2 400 kronor per månad. Är du en av dem?

290 000 pensionärer får idag bostadstillägg. Det är ett skattefritt tillägg som betalas ut med högst 5 560 kronor per månad till pensionärer med låga inkomster. Det genomsnittliga beloppet är cirka 2 400 kronor per månad.

Har du rätt till bostadstillägg?

En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en lägre månadsinkomst än cirka 15 000 kronor efter skatt bör kolla upp om du kan ha rätt till bostadstillägg. Har du en högre total pension, inklusive tjänstepension, kan du inte få något bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Här kan du se hur du räknar ut om du har rätt till bostadstillägg och i så fall hur mycket.

Du måsta själv ansöka om bostadstillägg

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grundskyddet liksom garantipensionen. Du ansöker om tillägget hos Pensionsmyndigheten.

  • Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad
  • Du kan ansöka även om du har förmögenhet
  • Du kan ansöka om du bor i Sverige, är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension.*

* Har du pension från ett land som ingår i EES (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) kan du också ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Den utländska pensionen ska vara jämförbar med den svenska pensionen.

Fakta om bostadstillägg för pensionärer

  • Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension och är en del av grundskyddet, liksom garantipensionen.
  • Cirka 290 000 pensionärer får bostadstillägg idag. Fler kan ha rätt till tillägget, men du måste själv ansöka.
  • Bostadstillägget är skattefritt och betalas ut med maximalt 5 560 kronor per månad.
  • Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och tar ut hela din allmänna pension. Du kan ansöka oavsett hur du bor och även om du själv äger din bostad. Du kan ansöka även om du har tillgångar.
  • En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en lägre månadsinkomst än cirka 15 000 kronor efter skatt bör kolla upp om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.
  • Hur mycket du kan få beror på din bostadskostnad, dina inkomster och eventuellt tillgångar. Du kan själv räkna ut om du kan få något genom vår beräkningshjälp.
  • Som behörig anhörig kan du ansöka om bostadstillägg åt någon annan. Läs här vad som gäller.
Kategorier: Senior
Sidan publicerad: Fredag, 28 december 2018, 09:00