Grundvattennivån är under den normala för årstiden i stora delar av länet. Länsstyrelsen Västra Götaland uppmanar därför alla till sparsam användning av det kommunala dricksvattnet.
Till följd av den torra väderleken, med endast små nederbördsmängder, riskerar vattenläget att bli lika allvarligt som förra sommaren, enligt länsstyrelsen. Men genom att spara på dricksvattnet, kan du bidra till att upprätthålla nivåerna i grundvattenmagasinen.

Vattenläget i Partille

Partille kommun producerar till största delen sitt eget dricksvatten med renat råvatten från Kåsjön. 
 
– Vattennivån i Kåsjön är fortfarande normal, säger Per Söderquist, teknisk chef. Vi kontrollerar regelbundet vattennivån i Kåsjön och följer utvecklingen av vattenläget i länet.
 
Kommunens vattentäkt Kåsjön är en så kallad källsjö. Det innebär att sjön saknar tillflöden av bäckar eller annat vatten. Istället finns den till genom att grundvatten tränger upp i sjön.
 
– Vattenläget i kommunen kan ändras snabbt och med förra årets bevattningsförbud i åtanke, är det bra om våra invånare fortsätter att vara återhållsamma med dricksvattnet.

Bli vattensmart

Vårt dricksvatten är en resurs som vi behöver hushålla med. Det finns många smarta sätt som sparar vatten. Läs mer på Länsstyrelsens sida Spara vatten.
 
Med en liten ändring kan du göra stor skillnad. En annan positiv effekt av medveten vattenanvändning är sänkta kostnader för vatten- och energiförbrukning.
 
Till exempel sparar du upp till 48 liter vatten genom att stänga av vattenkranen totalt 4 minuter medan du borstar tänderna, tvålar in händer eller rakar dig. Minskar du dessutom din duschtid med 5 minuter genom att stänga av vattenflödet när du schamponerar håret och tvålar kroppen kan du spara ytterligare 60 liter vatten.

Följ vattenläget i länet

På Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats finns information och vanliga frågor och svar om vattenläget i länet. Tryck här för att läsa om vattenläget i länet.
Kategorier: Servicemeddelande
Sidan publicerad: Fredag, 3 maj 2019, 10:20