Ett nytt hållplatsläge anläggs i anslutning till bussterminalen i Allum på Slottskullevägen i Partille centrum. Arbetet inleddes den 4 mars och förväntas pågå fem veckor framåt. Under tiden är in- och utfarten till Allums parkeringshus närmast motorvägen stängd dagtid mellan klockan 7 och 16.30.

Reservhållplats för säkrare avstigning

Det nya hållplatsläget byggs som en reservhållplats. Den kan användas för att släppa av passagerare på ett säkert sätt när samtliga hållplatser inne på bussterminalen i Allum är upptagna. I dag måste passagerare vänta kvar på bussen tills dess att en hållplats inne på bussterminalen blir ledig innan de får kliva av.

Använd in- och utfarten från Gamla Kronvägen

Bilburna besökare till Partille centrum som nyttjar Allums parkeringshus hänvisas istället till in- och utfarten till p-huset via Gamla Kronvägen. Utfarten från p-husets gavel mot Partille herrgård är också öppen – men enbart för utfart.

Del av större underhållsprojekt

Anläggandet av det nya hållplatsläget ingår som en del i ett större projekt att skapa ett säkrare och bättre gångstråk mellan bussterminalen och kommunhuset i Partille centrum via Gamla Kronvägen och Slottskullevägen. Parallellt breddas gångvägen utmed Allum köpcentrums parkeringshus på Slottskullevägen och får bättre belysning. Läs mer om projektet här.

Kategorier: Servicemeddelande
Sidan publicerad: Torsdag, 7 mars 2019, 07:02