Gör skillnad för miljön genom att tvätta bilen på en biltvätt istället! Att ”fultvätta” bilen på gatan och låta smutsvattnet rinna ner i dagvattenbrunnen har ungefär samma negativa miljöpåverkan som om du skulle tvätta bilen på stranden eller i din favoritbadsjö.

Partille kommun deltar i Stora biltvättarhelgen  den 21 och 22 april, ett initiativ av branschorganisationen Svenskt Vatten och flera svenska kommuner för att få fler bilägare att tvätta bilen på rätt sätt och rätt plats – för miljön.

I Sverige görs cirka i dag 30 miljoner biltvättar per år. 10 miljoner av dessa sker på en biltvätt men hela 20 miljoner är ”fultvättar”. När vi tvättar bilen på gatan rinner vattnet rakt ner i våra dagvattenbrunnar och hamnar orenat i naturen. Smutsvattnet från en fultvätt innehåller miljöfarliga tungmetaller och gifter som olja, kadmium, bly, nickel, krom och zink.

Miljön får ta "skiten"

Det är miljön – och framförallt våra vattendrag – som får ta kostnaden när det giftiga smutsvattnet når naturen. Om vi vill ha rent vatten i våra badsjöar är det därför viktigt att minska mängden giftiga ämnen som riskerar att nå sjöarna. Det är nödvändigt inte minst för att fisk, fåglar, grodor och övrigt biologiskt liv i våra vattendrag ska må bra, men givetvis också för oss människor.

– Alla kan bidra till att utsläppen av förorenande ämnen minskar i våra sjöar och vattendrag, framför allt i Kåsjön som utgör vår gemensamma dricksvattentäkt och i Säveån är ett Natura 2000-område som har ett mycket högt skyddsvärde, säger Magnus Sundberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljöenheten i Partille kommun.

Gör skillnad för framtiden genom att välja att tvätta bilen på en biltvätt eller gör-det-själv-hall där det smutsiga vattnet samlas upp och renas från olja och giftpartiklar. I Partille finns flera biltvättanläggningar där smutsvattnet renas innan det släpps vidare.

Exempel på biltvättanläggningar i Partille

  • Mjuk biltvätt, Göteborgsvägen 112
  • Cleanpark, Göteborgsvägen 106
  • Circel K, Göteborgsvägen 100
  • Shell, Gamla Kronvägen 1
  • OKQ8, Gamla Kronvägen 94

Miljövänlig buss- och lastbilstvätt

  • Bilbadet, Järnringen 56

Lätt att göra rätt vid tvätt

  • Bäst är att tvätta på en biltvätt, helst en miljömärkt. Det går lika bra med en automatisk biltvätt som en gör det själv-hall. Där renas vattnet från olja och giftpartiklar innan det släpps vidare. Använd miljömärkta bilvårdsprodukter – se till exempel Naturskyddsföreningens lista Kemikaliesvepet.
  • Om man inte har tillgång till en automatisk biltvätt eller gör det själv-hall är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs eller grus. Då fastnar föroreningarna i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ned i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet, och markmiljön kan binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av från bilen.
  • Sämst ur miljösynpunkt är att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten så att smutsvattnet med alla föroreningar rinner ner i en dagvattenbrunn och sedan rakt ut i närmsta vattendrag.
Sidan publicerad: Onsdag, 4 april 2018, 10:23