Ett förslag till detaljplan för bostäder vid Lyckotalsvägen med fastighetsbeteckning Öjersjö 6:151 läggs fram för beslut av Partille kommunfullmäktige den 12 juni 2019. Förslaget innebär att det blir möjligt att stycka fastigheten och att uppföra en ny villa. Du hittar antagandehandlingarna här.
Kategorier: Samhällsplanering
Sidan publicerad: Måndag, 3 juni 2019, 07:00