Jobbar din förening med frågor kring funktionsnedsättningar för personer boende i Partille kommun? Då finns möjlighet att söka föreningsbidrag för 2020. Sista dag för ansökan är 30 september 2019.

Ange i ansökan hur många medlemmar föreningen har som är bosatta i kommunen. Bifoga också årsredovisning eller årsberättelse för 2018. Skriv din förenings ansökan som ett brev och skicka den till kommunen på något av sätten nedan. Sista dag för ansökan är 30 september 2019.

Skicka med vanlig post

Partille kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
433 82 Partille


Märk kuvertet ”Föreningsbidrag”

E-posta eller lämna till kundcenter

Du kan också e-posta ansökan till vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Bifoga då ansökan som ett dokument till ditt meddelande. Du går även bra att lämna in ansökan i kundcenter i kommunhuset eller i Partille Kulturum.

Kategorier: Stöd och omsorg
Sidan publicerad: Måndag, 6 maj 2019, 16:00