Välkommen till Partille kommunfullmäktiges sammanträde måndagen 10 december klockan 18.30. Mötet hålls i Sessionssalen i Partille kommunhus och är öppet för alla att lyssna på. Du kan också följa mötet via webbteve eller närradion.

Sammanträdet inleds med musikframträdande från Kulturskolan. Därefter blir det utdelning av kommunens kultur- och idrottsstipendier för 2018 och efter det information från kommundirektör Per Bäckström.

Ärenden

På årets sista sammanträde kommer fullmäktige bland annat fatta beslut om kommunen, i samarbete med Partillebo, ska påbörja processen att bygga en ny simhall i centrala Partille. En ny simhall med familjekaraktär ingår sedan länge i kommunens vision och är en planerad investering för framtiden.

På sammanträdet den 10 december fattar kommunfullmäktige också beslut om en strategi för kommunens lokalförsörjning samt nya reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

Svar på motioner

På dagordningen finns också kommunfullmäktiges svar på ett antal motioner. Dessa avser införandet av resursklasser i skolan, anläggandet av hundrastgårdar vid pendelparkeringar samt parkeringsplatsöversyn i centrala Partille. Några nya motioner har ännu lämnats in till kommunfullmäktige.

Handlingar

Här hittar du kallelsen (kungörelsen) inklusive alla handlingar till kommunfullmäktiges nästa möte. Kallelsen och handlingarna finns också att läsa i kundcenter i kommunhuset.

Följ mötet via webben

Om du inte kan följa mötet på plats i kommunhuset kan du följa det på webb-tv här på webben. Om du ser det i efterhand har du även möjlighet att gå direkt till de punkter på dagordningen som intresserar dig.

Lyssna på mötet

Det går också att lyssna på kommunfullmäktiges möte via radio. Hela mötet direktsänds i Partille närradio på 88 Mhz.

Kategorier: kommun & politik
Sidan publicerad: Tisdag, 4 december 2018, 15:55