Onsdag 5 juni klockan 16 hålls ett extra sammanträde i Partille kommunfullmäktige. På mötet ska man bland annat fatta ett antal beslut i ärendet relaterat till den nya skolan i Kulturum – Stadsparksskolan. Mötet hålls i sessionssalen i Partille kommunhus och är öppet för alla att lyssna på. Du kan också följa mötet via webb-tv eller närradion.

Ärenden

På sammanträde 5 juni kommer kommunfullmäktige också att fatta beslut om nya riktlinjer för färdtjänst respektive för riksfärdtjänst i Partille kommun. På dagordningen står också antagande av ny VA-taxa 2019, hållbarhetsarbete i Partille och antagande av reviderad säkerhetspolicy och strategi för systematiskt säkerhetsarbete (SAS).

Tillkännagivelse och handlingar

Här hittar du tillkännagivandet av fullmäktiges sammanträde 5 juni med dagordning och handlingar till alla ärenden. Kallelsen finns också att läsa i kundcenter i kommunhuset.

Motioner, interpellationer och frågor

Till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 juni 2019 har det kommit in några motioner eller interpellationer.

Följ mötet på webb-tv eller radio

Om du inte kan följa mötet på plats i kommunhuset kan du följa det på webb-tv här på webben. Om du ser det i efterhand har du även möjlighet att gå direkt till de punkter på dagordningen som intresserar dig.

Lyssna på mötet

Det går också att lyssna på kommunfullmäktiges möte via radio. Hela mötet direktsänds i Partille närradio på 88 Mhz.

 

Kategorier: kommun & politik
Sidan publicerad: Fredag, 31 maj 2019, 15:06