Vi vet att läget är jobbigt på flera platser i Partille på grund av vintervädret den senaste veckan. Kommunen sätter nu in fler resurser för att kunna ploga färdigt i alla distrikt.

Mängden snö som fallit över Partille den gångna veckan varierar i de olika kommundelarna. Men Öjersjö och höglänta delar i kommunen sticker ut.

– Här har det snöat så mycket att tidsgränsen för när olika insatser ska vara genomförda enligt kommunens riktlinjer för vinterväghållningen inte har kunnat efterlevas. Vi beklagar detta och sätter nu in fler resurser för att bli färdiga, säger Per Söderquist, teknisk chef.

Halkbekämpningen och snöröjningen av Partille kommuns vägar, gator och gång- och utförs i egen regi och med hjälp av upphandlad entreprenör. Kommunen plogar och saltar huvudvägnätet, medan entreprenören ansvarar för framkomligheten på lokalgator med mindre trafik, bostadsgator och gång- och cykelvägar.

– Med stöd av extra resurser återstår för entreprenören att fortsätta att röja snö och halksäkra till dess att det är klart. Det går inte att säga exakt när en eftersatt gata plogas. Vi jobbar på så snabbt som möjligt.

Parallellt utförs punktinsatser på särskilt utsatta platser för att säkerställa att invånarna kan ta sig fram säkert.

Alla synpunkter hanteras

Många hör av sig till kommunen med synpunkter på vinterväghållningen. Alla synpunkter hanteras. Men under pågående insats hinner inte driftenheten lämna en återkoppling i varje ärende.

Enklaste sättet att meddela oss om problem med snö och halka är att använda kommunens e-tjänst för synpunkter och felanmälan: partille.se/synpunkter.

Genom att använda e-tjänsten istället för att ringa, hjälper du även till att avlasta Partille kundcenter som tar emot samtal för alla kommunens verksamheter.

Delat ansvar mellan kommun och fastighetsägare

Vid sidan av kommunen har fastighetsägare eget ansvar att hålla gångvägar och trottoarer inom och utmed sin fastighet halksäkra och snöfria. Det gäller både privata villaägare och kommersiella fastighetsägare. Läs mer på partille.se/vintervaghallning och i Åläggande om gångbanerenhållning.

Kategorier: Servicemeddelande
Sidan publicerad: Torsdag, 7 februari 2019, 08:35