Elev-BUS i Partille drivs med utgångspunkt i att barn och unga ska ha möjlighet att påverka i frågor som berör dem. I år är temat hälsa och fysisk aktivitet.

I september besökte Elev-BUS-gruppen kommunhuset i Partille för att få ett uppdrag från förvaltningarna.

– Uppgiften blev att inhämta sina kamraters synpunkter på hur man på ett enkelt sätt kan hitta tillfällen till rörelse under skoldagen och på fritiden, säger Ingrid Nordblom, utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen i Partille kommun.

Valet av tema kommer ur undersökningar som visar att skolelever som rör på sig varje dag får lättare att hänga med i undervisningen.

Nästa träff på Partille arena

Nästa steg är att samla in hela skolans idéer på fysiska skolaktiviteter, välja ut de två bästa och ta med sig dem till nästa Elev-BUS-träff den 7 november i Partille arena. Då får eleverna redovisa sina förslag i form av bilder, filmer, teckningar eller skriftliga beskrivningar.

Kommunens centrala arbetsgrupp för hälsofrämjande arbete tar sedan hand om materialet som en del i en idébank för framtida insatser.

– Vi kommer också att ta in barnperspektivet i vårt ordinarie arbete och se om vi kan omsätta det i praktiken framöver i våra hälsoinsatser, säger Sigbritt Andreasson, folkhälsoutvecklare i Partille kommun.

Vad står BUS för?

Förkortningen BUS står för Barn, Unga och Samhälle. Det är en utvecklad organisation med särskilt fokus på arbetet med barn- och ungdomsverksamhet och är en politiskt sanktionerad och politiskt uppföljd verksamhet.

Inom BUS finns också Elev-BUS; en grupp barn och ungdomar i olika åldrar och från olika skolområden i Partille. Gruppen medverkar i processen när politiker ska fatta beslut om frågor som rör barns och ungas vardag. Eleverna får också möjlighet att granska sin egen arbetsmiljö.

Ursprung i barnkonventionen

Elev-BUS har sitt ursprung i barnkonventionen om barn och ungas rättighet att uttrycka sina åsikter och få vara med och påverka i frågor som berör dem.

– Det är lätt att vi vuxna bildar oss en egen uppfattning om vad vi tror att barn och unga tycker och behöver. Elev-BUS är ett sätt att skapa direktkommunikation utan att passera ett ”vuxenfilter”, säger Bengt Odeholm, vice ordförande i utbildningsnämnden i Partille kommun.

Kategorier: Barn & utbildning
Sidan publicerad: Onsdag, 11 oktober 2017, 16:12