Uppdaterad 21 augusti: De senaste dygnens nederbörd och löfte om ytterligare regn gör att risken för antändning i skog och mark har minskat. Därför har Partille tillsammans med övriga kommuner inom Räddningstjänst Storgöteborgs område samt Länsstyrelsen Västra Götalands län beslutat att häva beslutet om eldningsförbud från den 21 augusti.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hävde beslutet om eldningsförbud den 21 augusti. Räddningstjänsten Storgöteborg och Partille kommun uppmanar dock till fortsatt försiktighet vid hantering av eld utomhus och avråder från all eldning och grillning nära eller direkt på marken. Vi avråder även kraftfullt från att använda engångsgrillar. Var extra uppmärksam i naturen och att larma 112 vid eventuell brand.

Bevattningsförbud hävdes 1 november

Den 1 november hävs bevattningsförbudet som gällt i Partille sedan den 25 juli. Men då kommunens vattentäkt Kåsjön inte återhämtat sig fullt ut, uppmanar kommunen Partilles invånare att fortsätta vara återhållsamma med dricksvattnet och följa länsstyrelsens sparrekommendationer. Läs mer på partille.se/havtbevattningsforbud

Håll koll på brandrisken

Det finns olika sätt att kolla brandrisken vid torr väderlek. Mobilappen Brandrisk Ute (för Iphone, för Android) hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Appen är gratis. Du kan även gå in på SMHI:s webbplats och kolla brandriskprognosen där du bor.

Råder det eldningsförbud?

Du kan kontrollera om det råder eldningsförbud på grund brandrisk i Partille, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda och Lerum på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats. Det går även att ringa deras telefonsvarare 031-335 29 80 för att få besked om eldningsförbud.

Straffbart att bryta mot förbud

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Gör så här vid brand

Gör så här vid brand:

 • Ring 112
  Larma räddningstjänsten.

 • Hejda elden i vindriktningen
  Använd blöta ruskor av toppar från små granar eller enar. Lövruskor har sämre effekt.

 • Piska inte på elden
  Undvik att gnistor sprids genom att sopa in brinnande material mot elden. Tryck samtidigt ruskan mot marken så att elden kvävs lättare.

 • Ta bort brännbart material
  Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa eller annat brännbart material framför elden.

 • Släck med vatten
  Om du har tillgång till vatten är det mest effektivt att släcka elden med det. Har du inget vatten - använd grus eller sand.

 • Följ myndigheters information
  Om du är i närheten av en stor skogsbrand ska du genast sätta dig i säkerhet och följa myndigheters information om branden på Krisinformation.se

Källa: Appen Brandrisk Ute (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB)

Hur stöttar kommunen lokala bönder under torkan?

I princip så arrenderar Partille kommun ut all mark som kan vara av intresse till våra bönder. På så sätt får kommunen hjälp med skötseln av marken och bönderna kan använda den för att utfodra sina djur – en ömsesidigt bra lösning. Med tanke på allt damm och smuts från vägarna så är det däremot inte aktuellt att använda vägrensslåtter för utfodring.

Kan kommunen stödvattna böndernas mark så djuren får gräs?

Men det är tyvärr inte möjligt då det skulle krävas enorma vattenmängder för att vattna all mark vid ett enda tillfälle. Om jorden ska bli fuktig krävs minst cirka 20 millimeter regn. Det motsvarar 20 liter vatten per kvadratmeter mark.

För att vid ett tillfälle vattna den mängd vatten som krävs skulle det behövas cirka 200 000 liter (200 kubikmeter) vatten per hektar betesmark. Det motsvarar ett villahushålls vattenförbrukning under ett års tid.

Beroende på årstid försörjer varje hektar betesmark (10 000 kvadratmeter) cirka 2-4 kossor. Med en besättning på cirka 90 mjölkkor behövs därmed minst 30 hektar (30 000 kvadratmeter) betesmark.

För att vid ett tillfälle vattna 30 hektar betesmark skulle det behövas cirka 6000 kubikmeter vatten eller 30 villahushushålls vattenförbrukning under ett års tid.

Kategorier: viktigt meddelande
Sidan publicerad: Fredag, 13 juli 2018, 09:48