Det regn som fallit i veckan är inte tillräckligt för att vi ska kunna säga att faran för bränder i skog och mark är över. Därför fortsätter eldningsförbudet att gälla i Partille och de andra kommuner som Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde över midsommarhelgen.

Det är mycket torrt i markerna. det regn som kommit, torkar snabbt upp. Det krävs mycket mer nederbörd över längre tid för att brandrisken ska minska. Därför gäller fortsatt eldningsförbud. Räddningstjänsten Storgöteborg gör en ny bedömning om eldningsförbudet efter midsommarhelgen.

Skärpt beredskap

Räddningstjänsten Storgöteborg har skärpt sin operativa beredskap för att tidigt kunna upptäcka en brand.

Räddningstjänsten vädjar till invånarna att fortsätt att respektera det eldningsförbud som gäller och vara extra uppmärksam i naturen samt att larma 112 vid eventuell brand.

– Slarv med engångsgrillar och cigarettfimpar kan få stora konsekvenser med bränder som kan bli både långvariga och svåra att hantera, säger Per Nyqvist, räddningschef i beredskap.

Eldningsförbud från den 22 maj

Eldningsförbudet råder i hela Partille kommun från och med tisdagen den 22 maj klockan nio. Eldningsförbud utomhus gäller även i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda och Lerum som också ingår i Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde.

Berör all eldning och grillning på mark

Förbudet omfattar all typ av eldning och grillning på marken. Det görs ingen skillnad på villatomt eller andra markområden. Undantag är eldning i uppställd grill och på en särskilt ordnad grillplats. Engångsgrill och spritkök får också användas, men det får inte placeras direkt på marken. Ställ på ett brandsäkert och plant underlag. Till exempel på asfalt eller sten.

Bevaka grillen hela tiden

Bevaka grillen och ha en hink vatten redo så att du kan släcka elden snabbt. En enda gnista kan räcka för att orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser om det är torrt i marken.

Se till att det är helt släckt

Kontrollera även att engångsgrill, briketter och grillkol är helt släckt innan du slänger det. Det kan ta upp till 24 timmar efter du har grillat innan det är tillräckligt svalt för att inte kunna orsaka en brand. För att släcka på ett säkert sätt:

  • Lägg briketterna eller grillkolet i ett plåtkärl och häll vatten på. Har du inte tillgång till vatten så kväv eld och glöd med sand eller grus.
  • Se till att briketter, grillkol och engångsgrill svalnat innan du slänger det.

Läs mer om eldningsförbud och att elda utomhus på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats.

Håll koll på brandrisken

Det finns olika sätt att kolla brandrisken vid torr väderlek. Mobilappen Brandrisk Ute (för Iphone, för Android) hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Appen är gratis. Du kan även gå in på SMHI:s webbplats och kolla brandriskprognosen där du bor.

Råder det eldningsförbud?

Du kan kontrollera om det råder eldningsförbud på grund brandrisk i Partille, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda och Lerum på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplats. Det går även att ringa deras telefonsvarare 031-335 29 80 för att få besked om eldningsförbud.

Straffbart att bryta mot förbud

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Kategorier: viktigt meddelande
Sidan publicerad: Tisdag, 22 maj 2018, 09:03