Har ni tillstånd för blomsterlådor som fartdämpare på er bostadsgata? Då är det hög tid att ta bort dem för att inte hindra flisning, saltning eller plogning av gatan när vintern slår till. Enligt gällande regler ska blomsterlådorna vara borttagna senast den 31 oktober.

Med tillstånd från kommunen får blomsterlådor som fartdämpare ställas ut på bostadsgator mellan den 15 maj och 31 oktober.

Om ni sedan tidigare upphört med att placera ut blomlådor, kontakta Partille kundcenter för att strykas ur registret. Skicka e-post till kundcenter@partille.se.

Blomsterlådor som fartdämpare

Ansökan görs för ett kalenderår i taget via kommunens e-tjänst "Ansök om utplacering av blomsterlådor" som farthinder. E-tjänsten är öppen från den 1 januari 2018 till och med den 31 mars. Ansökan ska innehålla skriftligt godkännande från närmaste grannar.

Detta gäller kortfattat vid utplacering av blomsterlådor:

  • Bekosta och placera ut blomsterlådorna enligt kommunens anvisningar
  • Se till att lådorna stannar på anvisad plats
  • Se till att planteringen i lådan passar utrymme och omgivning
  • Plantera innan blomsterlådorna placeras ut
  • Ansvara för att lådan underhålls och repareras vid behov
  • Se till att inte barn leker i eller vid blomlådorna

Ansökan om fortsatt tillstånd för nästkommande år ska skickas till kommunen senast två månader innan nästa tillståndsperiod. Det vill säga senast i mitten på mars. Skicka e-post till kundcenter@partille.se.

Ska tas bort senast 31 oktober

Om ni får tillstånd kan blomsterlådorna placeras ut den 15 maj enligt kommunens utmärkning. Lådorna ska vara utförda enligt Partille kommuns ritning och försedda med reflexer som ni få av kommunen. De ska vara undanplockade senast den 31 oktober varje år.

Sidan publicerad: Onsdag, 7 november 2018, 16:15