Jobbar din förening med frågor kring funktionsnedsättningar för personer boende i Partille kommun? Då finns möjlighet att söka föreningsbidrag för 2018. Sista dag för ansökan är den 30 september 2017.

Ange i ansökan hur många medlemmar föreningen har som är bosatta i kommunen. Bifoga också årsredovisning eller årsberättelse för 2016. Skriv din förenings ansökan som ett brev och skicka den till kommunen på något av sätten nedan.

Per post

Skicka till:

Partille kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
433 82 Partille
Märk kuvertet ”Föreningsbidrag”

E-posta eller lämna till kundcenter

Du kan också e-posta ansökan till vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Bifoga då ansökan som ett dokument till ditt meddelande. Du går även bra att lämna in ansökan i kundcenter i kommunhuset eller i Partille Kulturum.

Kategorier: nära omsorg
Sidan publicerad: Tisdag, 14 mars 2017, 09:00