Nu pågår arbetet att förbereda Kyrktorget för att ge plats åt Riksbyggens nya 12 våningar höga bostadshus. Parallellt rustas torget upp för att skapa ett attraktivare och tillgängligare stadsrum i centrum. Arbetet sker samtidigt som handel och andra verksamheter vid torget har öppet.

– Alla entréer till handel och bostäder ska fortsätta vara tillgängliga och folk och trafik ska fortsätta kunna röra sig i området, bortsett från på vägen mellan det så kallade "Pizzahuset" och "Stenahuset" som stängs av under tiden som arbetet pågår. Periodvis kommer omfattande trafikomläggningar dock att vara nödvändiga för att upprätthålla tillgängligheten, säger kommunens projektledare Terese Löfgren.

Projekttiden sträcker sig från mars fram tills i höst då Riksbyggen ges tillträde till området vid torget där det nya 12-våningshuset ska byggas. Fastigheten kommer att ha cirka 70 bostadsrätter och lokaler för handel och restauranger i en utomhusgalleria i markplan. Lägenheterna väntas vara inflyttningsklara runt 2020. Läs mer om Brf Kronhöjden här.

Pizzahuset rivs i vår

Arbetet att förbereda för den nya fastigheten och att rusta upp Kyrktorget är omfattande och genomförs i etapper med start andra veckan i mars.

– Inledningsvis handlar det dels om att ta vara på material på torget som kan återanvändas och dels om att flytta markledningar som annars skulle hamna under Riksbyggens hus och att dra nya kablar för att försörja det nya 12-våningshuset och för fortsatt hög driftsäkerhet, säger Terese Löfgren.

Därefter ska det så kallade ”pizzahuset” rivas. Det står på den plats som Riksbyggens hus ska uppföras. Av säkerhetsskäl kommer den östra delen av Kyrktorget att spärras av inför rivningen.

Begränsad framkomlighet på Gamla Kronvägen

– På grund av mark- och rivningsarbetena kommer framkomligheten på Gamla Kronvägen i höjd med Willys i centrum att vara begränsad fram till sommaren. Ett körfält kommer att hållas öppet där fordon lotsas växelvis i de båda riktningarna med hjälp av signalsystem, säger Terese Löfgren.

Partillebos ombyggnation av Partillebohallen och byggandet av det första kvarteret i Partille Port, som Peab ansvarar för, kommer också att påverka framkomligheten på Gamla Kronvägen framöver.

För att undvika att hamna i köer och för att avlasta Gamla Kronvägen uppmanas därför bilburna besökare till Partille centrum att planera sin färd genom att välja rätt infart redan ute på E20.

– Välj att köra av via Partillemotet om ditt besöksmål ligger väster om Partille kommunhus och välj Skulltorpsmotet om du ska öster om Willys, säger Terese Löfgren.

Ge Partilleborna ett torg där man vill vara

Samtidigt med rivningen av ”Pizzahuset” intensifieras insatsen att förnya Kyrktorget.

– Nu när Riksbyggen kommer med ett nytt fräscht hus tar vi chansen att ge Partilleborna tillbaka ett torg i centrum där man vill vara, säger Terese Löfgren.

För att skapa ett attraktivare och tillgängligare stadsrum kommer Gamla Kronvägen i höjd med Kyrktorget få en så kallad shared-space-utformning där övergången mellan torg och väg blir mindre framträdande.

Åtorget integreras med Kyrktorget

Kyrktorget kommer även att få ny ytbeläggning i form av natursten med varierande storlekar och mönster, nytt möblemang, ny belysning och ny växtlighet. Även gatan som förbinder Entrétorget vid E20 och Kyrktorget kommer att få ett nytt utseende. Dessutom integreras Åtorget i den nya samlade torgytan och rustas upp för att tydligare markera gång- och cykelstråket mellan Partille station och Kyrktorget via Kyrkbron över Säveån.

De förberedande markarbetena på torget och upprustningen av Kyrktorget görs av Svevia på uppdrag av Partille kommun. Svevia bygger även nya Yllebron över Säveån i centrum och utvecklar området vid Partille station på uppdrag av kommunen.

– Att samma entreprenör har upphandlats för de två uppdragen förenklar kommunikationen och gör det lättare att hitta gemensamma lösningar och att samordna projekten, säger Terese Löfgren.

Håll dig uppdaterad om arbetet på torget

Information om arbetet på Kyrktorget och eventuella trafikomläggningar kommer att gå att läsa på partille.se, på kommunens facebooksida och i kommunens nyhetsbrev Partille växer och Partille näringsliv.

– Vi gör även särskilda informationsinsatser riktade till företagare och boende i anslutning till Kyrktorget, säger Terese Löfgren.

Den 27 mars är företagare och andra personer med verksamhet vid Kyrktorget inbjudna till en informationskväll i Partille kommunhus om arbetet. Då deltar representanter från Riksbyggen, Svevia och Partille kommun för att tala om projektet.

Kategorier: Partille växer
Sidan publicerad: Tisdag, 7 mars 2017, 09:00