Uppdaterad 1 november: Det bevattningsförbud som gällt för alla med kommunalt dricksvatten i Partille sedan den 25 juli upphävdes den 1 november. Förbudet har haft effekt, men tills dess att nivån i kommunens vattentäkt Kåsjön är normal, måste alla fortsätta att spara på vattnet.

Bevattningsförbudet innebar flera restriktioner om hur vattnet får användas både privat och kommersiellt. Förbudet har effekt, men tills dess att nivån i kommunens vattentäkt Kåsjön är normal, måste alla fortsätta att spara på vattnet.

– Ju mer återhållsamma vi är desto snabbare återhämtar sig nivån i Kåsjön. Alla, både privatpersoner och verksamheter med kommunalt dricksvatten, uppmanas att spara på vattnet och att undvika användning utöver det vanliga, säger Per Söderquist, teknisk chef i Partille kommun.

Kåsjön – en källsjö

Partille kommun producerar cirka 75 procent av sitt dricksvatten. Råvattnet tas från Kåsjön och renas i vårt vattenverk med en ny, mycket avancerad reningsanläggning. Resterande vatten köps från Göteborgs Stad – en trygghet som inte gör kommunen beroende av en enda vattenkälla.

Det köpta vattnet kommer från Göta Älv, med ständig tillförsel från Vänern. Kommunens vattentäkt Kåsjön är däremot en så kallad källsjö. Det innebär att sjön saknar tillflöden av bäckar eller annat vatten. Den har istället bildats och finns till genom att grundvatten tränger upp i sjön.

– Det gör att det tar det längre tid för Kåsjöns vattennivå att återhämta sig efter den extremt torra och varma sommaren, säger Per Söderquist.

Bevattningsförbud med effekt

Det finns bestämmelser, en så kallad vattendom, som reglerar mängden vatten som kommunen får tappa ur Kåsjön och inom vilka gränser sjöns vattenstånd måste ligga.

Under sommaren sjönk vattennivån i Kåsjön, dock aldrig under den nedre gränsen. Den 25 juli beslöt kommunen att införa bevattningsförbud för att hindra nivån från att sjunka ytterligare.

Förbudet har haft effekt.

– De senaste mätningarna visar glädjande att Kåsjöns vattennivå inte sjunker längre. Däremot väntas återhämtningen till normala nivåer ta tid. Först måste även grundvattennivån i marken återgå till den normala, säger Per Söderquist.

För att det ska ske krävs en nederbördsmängd på runt 800 mm. Det motsvarar minst 40 dygn med 20 mm regn. Men en sådan väderprognos är inte i sikte. Dessutom är det fortfarande meteorologisk sommar med relativt höga dygnsmedeltemperaturer. Det innebär att mycket av det regn som faller dessutom hinner avdunsta långt innan det når grundvattnet.

Därför gäller det att fortsätta spara på vattnet.

Bevattningsförbud hävs

Den 1 november hävs bevattningsförbudet som gällt i Partille sedan den 25 juli. Men då kommunens vattentäkt Kåsjön inte återhämtat sig fullt ut, uppmanar kommunen Partilles invånare att fortsätta vara återhållsamma med dricksvattnet och följa länsstyrelsens sparrekommendationer. Läs mer på partille.se/havtbevattningsforbud

  • vattna växter med vattenslang och vattenspridare
  • vattna fotbollsplaner, tennisplaner, vägar med mera
  • tvätta fasader, tak och altaner med mera med slang eller högtryckstvätt
  • fylla på eller byta vatten i pooler, badtunnor eller liknande

Förbudet omfattar även kommersiell användning av det kommunala vattnet för ovanstående syften och vattenanvändning utöver normal drift.

Stort tack till alla som hjälper till att spara vatten genom att följa våra anvisningar! 

Fordon får endast tvättas i biltvätt

Så länge som bevattningsförbudet gäller får fordon endast tvättas på biltvättanläggningar. Där regleras den använda vattenmängden och det smutsiga vattnet samlas upp och renas från olja och giftpartiklar. Välj en tvätt som har vattenåtervinning och allra helst en som är miljömärkt.

Exempel på biltvättanläggningar i Partille

  • Circel K, Göteborgsvägen 100
  • Cleanpark, Göteborgsvägen 106
  • Mjuk biltvätt, Göteborgsvägen 112
  • Shell, Gamla Kronvägen 1
  • OKQ8, Gamla Kronvägen 94

Miljövänlig buss- och lastbilstvätt

  • Bilbadet, Järnringen 56
Kategorier: Servicemeddelande
Sidan publicerad: Onsdag, 22 augusti 2018, 10:58