I höst tar förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) bort återvinningsstationen mitt emot ICA Prima i Sävedalen. Från den 28 augusti hänvisas du som vill lämna tidningar och för glas-, kartong-, plast- och metallförpackningar för återvinning till någon av FTI:s tio andra stationer i Sävedalen.

Återvinningsstationer för tidningar och för glas-, kartong-, plast- och metallförpackningar finns på 31 platser i Partille kommun. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för avfallsbehållarna på stationerna och att de töms regelbundet.

Återvinningsstationen mitt emot ICA Prima i Sävedalen står på privatägd mark. Markägaren planerar att utveckla fastigheten. Det gör att återvinningsstationen inte kan vara kvar. Då det inte gått att hitta en lämplig plats i närområdet att flytta återvinningsstationen till, väljer FTI att ta bort den helt.

Återvinningsstationen tas bort från och med den 28 augusti. Den ligger på Göteborgsvägen 50 och har FTI’s identifikationsnummer 4223.

Du som vill lämna tidningar och för glas-, kartong-, plast- och metallförpackningar för återvinning hänvisas till någon av FTI:s tio andra stationer i Sävedalen. För att möta behovet kommer FTI att öka antalet tömningar på de närliggande återvinningsstationerna.

Företag och verksamheter

Återvinningsstationerna gäller endast för hushåll. Företagare och andra verksamheter har möjlighet att lämna uttjänta pappers- plast- och metallförpackningar på FTI’s särskilda mottagningspunkter för verksamheter.

Eller kontakta valfri annan entreprenör för hantering.

För information om närmsta mottagningspunkt för glasförpackningar, - flaskor och tidningar/returpapper kontaktar du Svensk Glasåtervinning respektive Pressretur direkt.

Sidan publicerad: Onsdag, 3 juli 2019, 08:00