Partille kommun rustar upp elljusspåret mellan Kåsjön och Prästtjärn. Spåret är cirka 2,5 kilometer långt. Arbetet inleds i februari och förväntas vara färdigt i slutet av april.

Arbetet sker i tre steg

  • Röjning av sly längs spåret för att ta
    fram belysningen och uppnå bättre sikt.
  • Rensning och dränering av diken
    för bättre avrinning.
  • Ny beläggning på hela sträckan.

Frågor om arbetet

Kontakta Partille kundcenter om du har frågor om arbetet.

Kontaktuppgifter

E-post till Partille kundcenter: kundcenter@partille.se.

Telefon till Partille kundcenter: 031-792 10 00.

Sidan publicerad: Onsdag, 29 januari 2020, 13:39