Partille kommun delar årligen ut ett pris till nyskapande och inspirerande insatser som bidrar till att stärka hälsan i kommunen. Priset kan ges till enskilda personer, grupper, föreningar eller andra verksamheter. Tipsa oss om din kandidat senast 28 februari.

Tanken med hälsopriset är att uppmärksamma goda exempel som stimulerar utveckling inom folkhälsoarbete och som bidrar till att fler vill engagera sig för att förbättra hälsoläget i Partille.

Priset på 15000 kronor kan ges till en eller flera personer, grupper, föreningar eller verksamheter, såväl offentliga som privata, som är förebilder i folkhälsoarbetet. Kandidaterna till priset kan arbeta med hälsa i ett vidare begrepp än det traditionella; kost, motion och rörelse. Det kan till exempel vara trivselaktiviteter eller socialt arbete i olika form och riktat till olika målgrupper.

Priser och stipendier i Partille kommun

Nominera senast 28 februari

Lämna ditt förslag på kandidat till årets hälsopris senast den 28 februari 2020 till Partille kundcenter. Pristagare utses av kommunens folkhälsoråd och prisutdelning sker på kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2019. Frågor om hälsopriset besvaras av kommunens folkhälsosamordnare som nås via Partille kundcenter på telefon 031-792 10 00 eller e-post: kundcenter@partille.se

Tidigare pristagare

2014

Lotta Nybäck på Friskis & Svettis och enhetscheferna Maria Lundin och Maria Tid på Furulunds äldreboende.

2015

Eva Ahlstedt på Arbetsmarknadsenheten AME.

2016

Kvarnfallsvägens gruppboende och Ulla Alström på Vallhamra fritidsgård.

2017

Lördagsjoggarna och missbruksenheten i Partille kommun.

2018

Marie Podlucky som driver Motionskicken och Lisa Karlsson och Sofia Lith på Oxledsskolan i Partille.

2019

Partille Hembygdsförening.

Sidan publicerad: Tisdag, 28 januari 2020, 08:00