Från den 3 februari 2020 ändras reglerna för parkeringen framför Partille arena. Bilar står gratis de två första timmarna på parkeringen, sedan kostar det 12 kronor i timmen. I parkeringshuset och på parkeringen öster om arenan står bilar dock gratis i fyra timmar.

Över 1000 p-platser i Partille Port

I Partille Port i centrala Partille finns strax över 1000 parkeringsplatser i dag. 670 av dessa platser har tillkommit under 2019. Dels genom en ny permanent parkering öster om arenan och dels genom det parkeringshus som byggts i anslutning till den nya COOP-butiken och Partille Ports första bostadskvarter. På båda dessa parkeringar står bilar gratis i fyra timmar innan debitering påbörjas.

Tillfällig lösning framför arenan

Parkeringen framför Partille arena utmed Gamla Kronvägen är tillfällig. På sikt ska Peab bygga ett nytt bostadskvarter på marken enligt den detaljplan som finns för Partille Port.

Peab har arrenderat ut marken framför arenan till kommunen som tillfällig parkering för arenan. Men med den nya parkeringen och parkeringshuset öster om arenan, återtar Peab marken och förvaltandet av den tillfälliga parkeringen från februari och fram till dess att ytan ska bebyggas. Samtidigt ändrar Peab reglerna för parkeringen.

Registrera parkering via app

Enklaste sättet att registrera och att betala för din parkeringstid på någon av de tre parkeringarna är att ladda ned den mobila betaltjänsten SMS Park som app. I parkeringshuset finns dock även möjlighet att betala i parkeringsautomat.

Länkar

Kostnad för att parkera i vid arenan

Från den 3 februari gäller följande regler för parkering vid arenan.

Framför arenan

Den tillfälliga parkeringen framför arenan förvaltas av Peab. På den står bilar gratis de två första timmarna. Därefter kostar det 12 kronor i timmen. Registrering och betalning sker via appen SMS Park. Ange zonkod: 7806.

Parkeringsbolaget P-tjänst Väst bevakar att parkeringsreglerna följs.

Öster om arenan

Den nya parkeringen och parkeringshuset öster om Partille arena förvaltas av Partille Port samfällighetsförening. Här står bilar gratis de första fyra timmarna. Därefter debiteras du enligt följande intervall:

  • 4-8 timmar, kostnad: 20 kronor.
  • 8-12 timmar, kostnad: 60 kronor.
  • 13-24 timmar, kostnad 150 kronor.

På parkeringen sker registrering och betalning för parkeringstiden via appen SMS Park. Ange zonkod: 6715.

I parkeringshuset kan registrering och betalning för parkeringstiden göras via appen SMS Park. Ange zonkod: 6715. Det går också att registrera och betala parkeringen i parkeringsautomat.

Parkeringsbolaget P-tjänst Väst bevakar att parkeringsreglerna följs.

Väster om arenan

Väster om Arenavägen finns ytterligare en parkering som förvaltas av Partillebo AB. Här står bilar gratis de första fyra timmarna. Därefter kostar det 12 kronor i timmen. Registrering och betalning sker via appen SMS Park. Ange zonkod: 1910.

Parkeringsbolaget Apcoa Parkering bevakar att parkeringsreglerna följs.

Länkar

Sidan publicerad: Tisdag, 28 januari 2020, 08:58