Vet du någon person, arbetsgrupp, förening eller verksamhet som gör det där lilla extra för barn och ungdomar i Partille utifrån barnkonventionens intentioner? Nu kan du nominera din kandidat till Partille kommuns barnkonventionspris 2019. Tipsa oss senast 3 oktober.

Partille har som enda kommunen i landet ett barnkonventionspris. Priset delas ut varje år till enskilda personer, grupper, föreningar eller verksamheter som på ett "förtjänstfullt sätt" arbetar med barn och ungdomar i enlighet med FN:s barnkonvention. Priset är framför allt är ett hedersomnämnande men pristagaren får också en mindre prissumma. Både offentliga, ideella och privata aktörer kan få priset.

Förra årets pristagare

Förra året delades barnkonventionspriset mellan Finngösa förskola avdelning Åsen samt barn- och ungdomsenhet inom socialtjänsten i Partille.

Finngösa förskola fick priset för avdelning Åsens medvetna demokratiarbete, där man genom att ha skapat demokratiska arenor ger barnen möjlighet att vara med och påverka både i och utanför förskolan.

I motiveringen till valet av socialtjänstens barn- och ungdomsenhet som pristagare lyftes fram att enheten i sitt arbete med de mest utsatta barnen i kommunen, de som lever med våld, missbruk, psykisk ohälsa och omsorgssvikt, alltid utgår från att alla barn har rätt till att göra sin röst hörd.

Tipsa oss om årets pristagare

Inför utdelning av årets pris söker vi tips på nya pristagare. Kontakta Partille kundcenter och berätta vem som är din kandidat. 

Priset delas ut på FN-dagen

Årets barnkonventionspris kommer att delas ut på FN-dagen onsdag 24 oktober klockan 17.30 i Partille Kulturum. I samband med prisutdelningen spelas musik som skapats av skolelever i kommunen som har haft workshop om barnkonventionen.

Barnkonventionen blir lag

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Syftet med barnkonventionen är att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli en del av svensk lag från 1 januari 2020.

Så arbetar Partille kommun med barnkonventionen

För arbetet med FN:s barnkonvention i kommunen finns en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar. En av gruppens arbetsuppgifter är att ta fram och föreslå mottagare av årets barnkonventionspris.

 

Sidan publicerad: Tisdag, 3 september 2019, 15:00