Partille gymnasium är bäst i Göteborgsregionen på att skapa samverkan mellan skola och arbetslivet. Under gymnasiedagarna på Svenska mässan fick Partille kommun ta emot priset Utmärkelsen.

Utmärkelsen är Göteborgsregionens (GR) pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv. Priset uppmärksammar och premierar skolor, företag och yrkeslärare som arbetar långsiktigt, strategiskt och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. Pris delas ut i kategorierna grundskola, gymnasieskola, yrkeslärare och företag.

Partille gymnasium arbetar med en mängd aktiviteter. Såväl nationella som individuella program inklusive språkintroduktion har Ung företagsamhet. Skolan har samverkan med Skanska kring yrkesroller inom byggbranschen. Skolans byggprogram har också samarbete med Östhjälpen, lokala företag samt skolans vänort i Rumänien. Byggföretag har skänkt material och eleverna har sedan tillverkat saker och på plats monterat det som det finns behov av i Rumänien.

För Partille gymnasium är målet med samverkansaktiviteterna att öka motivationen bland eleverna och på sikt öka resultat och genomförd gymnasieutbildning.

- Under föregående läsår kunde vi både se en ökad närvaro, ökad motivation samt fler elever som gick ut med gymnasieexamen, säger Lena Almqvist, avdelningschef på utbildningsförvaltningen. Vi håller på med den fördjupande analysen men tror redan nu att vårt fokus på ”En skola på riktigt” och ett nära samarbete med näringslivet haft stor betydelse för de ökande skolresultaten.

Vinnarna väljs ut av en jury bestående av representanter för näringslivet och fack samt utbildningspolitiker.

Ur motiveringen: "Årets gymnasieskola tar samverkan med arbetslivet på stort allvar och detta är en väldigt viktig del i skolans arbete med att förbereda eleverna på den eftergymnasiala tiden. Skolan har formulerat tydliga mål kopplat till samverkan mellan skola och arbetsliv. Engagerade lärare och rektorer bidrar till ett nära samarbete med såväl föreningsliv som näringsliv."

 

Sidan publicerad: Onsdag, 9 oktober 2019, 17:00