För att ge ljus åt gamla ekar och lönnar vid Högshall och norra delen av Strömmaberget i Jonsered genomförs röjningar av sly. Arbetet inleds vecka 45 och beräknas pågå till slutet av vecka 47. Det utförs av Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med Partille kommun.

Gamla träd med håligheter är hem för flera hotade arter. För att träden ska överleva på lång sikt behöver de utrymme och ljus. Parallellt med röjningsarbetet städas även området runt Högshall från skräp och gammal taggtråd, vilket gör det säkrare att röra sig i markerna.

Håll säkerhetsavstånd!

Om du ser att arbetet är igång var noga med att hålla uppmärkt säkerhetsavstånd till arbetsområdet och följa personalens anvisningar på plats. Arbetsmiljöverkets rekommenderar ett säkerhetsavstånd på minst 15 meter till arbeten som utförs med röjsåg.

Sidan publicerad: Torsdag, 31 oktober 2019, 14:23