Säg ”Vandrade skolbuss” och Maria Svensson, folkhälsosamordnare, berättar gärna mer om detta och andra satsningar som görs i Partille kommuns folkhälsoarbete.

Intervju med Maria Svensson i Mitt Partille, lördag 24 november.

Som folkhälsosamordnare är uppdraget att som koordinator verka för en god folkhälsa och social hållbarhet. I praktiken handlar det om strategiskt arbete, tvärsektoriell samverkan, utbildning, information och marknadsföring samt om att bedriva hälsofrämjande och förebyggande insatser. Partille är också, som enda svenska kommun, med i ett EU-samarbete om goda kost- och motionsvanor.

Det är många bollar i luften för Maria som hellre har fokus på lösningar än problem och också kommit på ett sätt engagera sin publik vid utbildning och föreläsningar. Hör mer om detta i programmet där hon pratar med Anki Flink och Janne Junhag och vi lyssnar på några av hennes favoritlåtar.

Sidan publicerad: Fredag, 22 november 2019, 15:17