På grund av bristande stabilitet har Gavelåsbron vid Eckens damm i Paradiset i Partille varit avstängd för biltrafik under en längre tid. Som stöd för planering och kommande byggnation av ny dammvägg och utbyte av bro genomförs en geoteknisk undersökning av dammen vecka 50.

Undersökningarna påverkar inte framkomligheten för gående och cyklister över bron.

Gavelåsbron är byggd på ett äldre brofundament av sten. Den visade sig vara i så dåligt skick att kommunen i september 2017 beslutade att stänga av bron för biltrafik till dess att fundamentet stabiliserats.

Kommunen mäter regelbundet eventuella rörelser i bron och det finns inget som tyder på ytterligare försämring. 

Klartecken för lösning för Gavelåsbron

I februari 2019 fick kommunens tekniska avdelning klartecken att arbeta vidare med ett förslag som innebär att Eckens damm blir kvar och att en ny dammvägg och bro ska byggas. Läs mer här.

Sidan publicerad: Onsdag, 27 november 2019, 11:31