Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot det beslut Partille kommun fattade förra året som innebar ett förbud för personal inom förskolan att bära tröjor med trycken #pressatläge eller #lärareffekten. I och med JO:s beslut hävs förbudet.

– JO anser att vi kränkt personalens grundlagsfästa yttrandefrihet. Med denna kritik som bakgrund, upphäver jag därför beslutet om att inte få bära nämnda tröjor med omedelbar verkan, säger HR-chef Mats Nilsson.

Delade meningar

Tröjorna är en del av den nationella kampanjen Förskoleupproret som syftar till att synliggöra brister inom förskolan och påverka politiker att åtgärda dessa. Partille kommun grundade då sitt beslut på att politisk opinionsbildning inte får ske på arbetstid. Lärarförbundet å sin sida menade att förbudet stred mot yttrandefriheten och JO-anmälde därför kommunen. JO går nu på Lärarförbundets linje.

– Vi har aldrig haft som avsikt att kränka någons yttrandefrihet, utan sett det som politisk opinion som bör ske utanför arbetsplatsen. Vi tar dock JO:s kritik på största allvar och väljer därför att ändra beslutet, säger Mats Nilsson.

Fortsatt arbete

Under hösten kommer framtida klädkoder diskuteras med de fackliga organisationerna i Partille kommun. Ambitionen är att ta fram riktlinjer för vad som är okej att bära och inte bära på arbetsplatsen.

– Denna gränsdragning är svår, därför involveras de fackliga organisationerna i arbetet för att få med så många perspektiv som möjligt, säger Mats Nilsson.

Kategorier: Press
Sidan publicerad: Torsdag, 27 juni 2019, 13:26