Nu kan du ta del av Partille kommuns årsredovisning 2018. Här kan du läsa om förra årets viktigaste händelser och vad skattepengarna har använts till. Årsredovisningen berättar också hur kommunen har lyckats inom de fem övergripande målområdena.

Årsredovisning 2018 inleds med kommunstyrelsens nya ordförande Marit Hesses (M) reflektioner kring sitt uppdrag, det gångna året och framtidens utmaningar för Partille kommun. Hon konstaterar att prognoserna säger att vi går mot bistrare tider men känner sig trygg med att Partille har en stabil ekonomi och välfungerande politiskt samarbete där alla har Partilles bästa för ögonen, oavsett partifärg.

Årsredovisningen redogör också för kommunens uppdrag, innebörden i visionen ”Mitt i det goda livet” samt om kommunens hållbarhetsarbete social, ekologiskt och ekonomiskt.

Hänt i Partille 2018

I Partille kommuns verksamheter händer det mycket, stort och smått, varje dag året runt. 2018 var ett händelserikt år. Här är ett axplock av vad som har hänt:

 • Under året har vi kunnat följa resan uppåt för Kronhöjden, Riksbyggens nya bostadshus i centrum med 74 bostäder samt lokaler för handel och restauranger.
 • Öjersjö fortsätter att växa. I Hossaberget färdigställdes 240 nya bostäder och i Gökekulla planeras för ytterligare 500 bostäder med olika upplåtelseformer.
 • I mars antog kommunfullmäktige ett planprogram för utvecklingen av södra Sävedalen - Partille Eco Park.
 • I april invigdes Årundan i Partille med tre märkta slingor döpta efter lokalt förekommande djur. Bävern 0,8 kilometer, Sländan 1,3 kilometer och Laxen 2,2 kilometer.
 • Extremväder fick konsekvenser. Den regnfattiga våren och sommaren medförde både eldningsförbud och bevattningsförbud. Det senare hävdes först 1 november.
 • Företagsklimat i 10-i-topp. Partille kommun klättrade tio placeringar, till åttonde plats, i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner.
 • I september lanserades webbplatsen Pedagog Partille- en digital möteplats där pedagoger i Partille och Sverige kan dela med sig av idéer och hämta inspiration.
 • Många idrottstalanger från Partille. I SVT:s ranking över Sveriges bästa idrottsstäder hamnade Partille på en hedrande fjärdeplacering.
 • En tvåårig satsning om 7 miljoner kronor inom social- och arbetsförvaltningen har minskat kommunens kostnader för köpt vård för barn och ungdomar med över 11 miljoner kronor under 2018.
 • Fler träffar för seniorer. Under året har antalet seniorträffar i kommunen utökats från fem till sju stycken.
 • Uppåt på skolrankingen. Partille klättrade 46 placeringar i Lärarförbundets ranking över "Bästa skolkommun".
 • I slutet av året fattades beslut om att det ska byggas en ny simhall i de centrala delarna i Partille. Målet är att den ska vara klar i årsskiftet 2021/2022.

Många sidor om ekonomi

Stort utrymme i årsredovisningen ägnas naturligtvis åt ekonomisk balansräkning, drift- och investeringsredovisning samt noter och finansiell analys. För 2018 redovisar Partille kommun ett positivt resultat på 25 miljoner kronor.

– Nämndernas totala underskott är –9 miljoner kronor jämfört med budget. Det är ett bättre resultat än föregående år, säger ekonomichef Katarina Heglind.

Koncernens resultat (Partille kommun, Partillebo AB) uppgår till 125 miljoner kronor.

Måluppfyllelse ur olika perspektiv

Årsredovisningen handlar inte bara om pengar utan även om hur kommunen når sina mål gällande de fem övergripande målområdena; medveten samhällsplanering, livslångt lärande, god omsorg och livskvalitet, stimulerande kultur och fritid samt uppmuntrande företagsklimat.

Ett kapitel i årsberättelsen följer upp ”den goda arbetsplatsen” - kommunens vision ur ett medarbetarperspektiv och en förutsättning för att locka till sig och behålla kompetenta medarbetare.

Kategorier: Kommun & politik
Sidan publicerad: Onsdag, 26 juni 2019, 08:00