I höst genomförs den sista etappen att iordningställa Kyrktorget i Partille centrum för att kunna öppna det helt igen. Arbetet inleds den 4 augusti och beräknas att pågå till den 27 oktober. Under tiden kommer Gamla Kronvägen utmed Kyrktorget att vara helt avstängd för bil- och busstrafik.

Nytt kvarter med galleria

Arbetet att rusta upp Kyrktorget för att skapa ett attraktivare stadsrum i Partille centrum har pågått i omgångar sedan 2017. Torget förväntas att kunna återöppnas i slutet av oktober i år. Strax därefter räknar Riksbyggen med att Kronhöjden, som bostadshuset vid torget heter, ska vara klart för inflyttning.

Bostadshuset Kronhöjden bildar ett eget kvarter vid Kyrktorget. Kvarteret reser sig 8-12 våningar upp och rymmer 74 bostäder. I en utomhusgalleria i husets markplan planeras lokaler för handel och restauranger.

– Gallerian blir en ny del av Kyrktorget och ett nytt gångstråk som länkar ihop torget med centrumhandeln på andra sidan Gamla Kronvägen, säger kommunens projektledare Juha Ruuska.

Kyrktorget färdigställs

I den sista etappen av iordningställandet av Kyrktorget färdigställs det nya gångstråket genom utomhusgallerian och markbeläggningen på den del av torget som ligger inom byggarbetsplatsen för Kronhöjden. Parallellt färdigställs torgytan utmed bostadshusets fasad mot Gamla Kronvägen.

För att skapa ett tillgängligare och tryggare stadsrum görs övergången mellan torg och väg mindre framträdande. Utformningen skärper samspelet mellan alla trafikanter. Så väl bilister som gående och cyklister måste visa hänsyn till varandra och sakta ner på sin väg över torget.

Den sista etappen av torget görs av Wästbygg’s underleverantör Torslanda Entreprenad på uppdrag av Partille kommun. Wästbygg bygger även Riksbyggens nya bostadshus vid torget.

Gamla Kronvägen stängs av för trafik

Arbetet inleds den 4 augusti och beräknas pågå till den 27 oktober.

Under tiden som det pågår utökas avspärrningen runt byggarbetsplatsen fram till passagen som förbinder torget med entrétorget vid E20. Av säkerhetsskäl och för att kunna arbeta effektivt stängs även Gamla Kronvägen utmed Kyrktorget av för bil- och busstrafik under tiden som arbetet pågår.

Vändzoner för bilar kommer att finnas på båda sidor om avstängningen och busslinjerna Gul Express, 501 och 502 får ändrad färdväg genom Partille centrum.

Gående och cyklister kommer dock att fortsätta kunna ta sig fram på gång- och cykelbanan utmed Willyshuset på vägens norra sida.

Planera din resväg till centrum

För att avlasta Gamla Kronvägen uppmanas bilburna besökare till Partille centrum att planera sin färd genom att välja rätt infart redan ute på E20 och att använda nya Yllebron för att ta sig till centrumkärnan.

– Välj att köra av via Partillemotet om ditt resmål i centrum ligger väster om Partille kommunhus och välj Skulltorpsmotet om du ditt resmål ligger öster om Kulturum, säger Juha Ruuska. Har du ärenden mitt i centrum kör du med fördel via Partillemotet och Yllebron.

Håll dig uppdaterad om trafiksituationen

Detaljerad information om trafikförändringarna i samband med arbetet och hur det påverkar trafiken genom Partille centrum kan du läsa på partille.se/gamlakronvagen från den 11 juni.

Sidan publicerad: Tisdag, 11 juni 2019, 07:45