Från den 4 augusti till den 27 oktober genomförs den sista etappen att iordningställa Kyrktorget i Partille. Under tiden är Gamla Kronvägen utmed Kyrktorget avstängd. Bil- och busstrafik får ändrad färdväg till centrum. Gående och cyklister kommer dock att fortsätta kunna ta sig fram utmed Willyshuset och över torget till Allum.

Arbetet att rusta upp Kyrktorget för att skapa ett attraktivare och tillgängligare stadsrum i Partille centrum har pågått i omgångar sedan 2017. Torget förväntas att kunna återöppnas i slutet av oktober i år. Strax därefter räknar Riksbyggen med att Kronhöjden, som bostadshuset vid torget heter, ska vara klart för inflyttning.

I den sista etappen färdigställs det nya gångstråket genom utomhusgallerian och markbeläggningen på den del av Kyrktorget som ligger inom byggarbetsplatsen för Kronhöjden. Parallellt färdigställs och förlängs torgytan utmed bostadshusets fasad mot Gamla Kronvägen.

Under tiden som iordningställandet av Kyrktorget pågår utökas avspärrningen runt byggarbetsplatsen fram till passagen som förbinder torget med entrétorget vid E20.

Gamla Kronvägen stängs av

Av säkerhetsskäl och för att kunna arbeta effektivt stängs även Gamla Kronvägen utmed Kyrktorget av för bil- och busstrafik under tiden som arbetet pågår. Avstängningen av Gamla Kronvägen gäller från söndagen den 4 augusti klockan 22 till och med söndagen den 27 oktober klockan 22.

Vändzoner för bilar finns på båda sidor om avstängningen och busslinjerna Gul Express, 501 och 502 har ändrad färdväg genom centrum.

Gående och cyklister kan passera

Gående och cyklister kommer dock att fortsätta kunna ta sig fram på gång- och cykelbanan utmed Willyshuset på vägens norra sida och över torget till Allum köpcentrum under hela arbetsperioden. Men om du cykelpendlar genom Partille centrum och vill komma fram snabbt på sträckan, rekommenderar vi dig istället att välja att cykla utmed Säveån.

Biltrafiken till centrum leds om

För att undvika att hamna i köer och för att avlasta Gamla Kronvägen uppmanas bilburna besökare till Partille centrum att planera sin färd genom att välja rätt infart redan ute på E20 och att använda nya Yllebron för ta sig till centrumkärnan.

  • Ligger ditt resmål öster om Kyrktorget väljer du infart via Skulltorpsmotet.
  • Ligger ditt resmål väster om Kyrktorget väljer du infart via Partillemotet.
  • Ligger ditt resmål mitt i centrum kör du med fördel via Partillemotet och Yllebron.

Ändrad färdväg för Gul Express, 501 och 502

Med anledning av avstängningen ändrar Västtrafik bussen Gul Express och busslinjerna 501 och 502 färdväg till Partille centrum vecka 32 till vecka 43. Omledningen av busslinjerna börjar samtidigt som vägen stängs av söndagen den 4 augusti klockan 22 och avslutas söndagen den 27 oktober klockan 22.

  • Via Yllebron vidare mot Jonsered
    På sträckan från bussterminalen i Allum till Jonsered tar bussarna vägen genom Partille centrum via Yllebron. Alla hållplatser på den ordinarie linjen trafikeras, men restiden till Jonsered beräknas bli några minuter längre.
  • Från Jonsered till Partille centrum
    Från Jonsered till centrum kör bussarna som vanligt till hållplats Partille arena. Därefter kör de ut på E20 via Arenavägen och vidare direkt till bussterminalen i Allum. Det innebär att hållplats Kulturum är tillfälligt indragen i riktning mot Partille centrum för samtliga tre busslinjer.
Kategorier: Gata, park och trafik
Sidan publicerad: Söndag, 28 juli 2019, 19:30