På uppdrag av kommunen genomför Södra Skogsägarna gallring inom ett skogsområde väster om Råhultsvägen i Partille vecka 27 och 28. Arbetet inleds onsdagen den 3 juli. Respektera eventuella avspärrningar och håll ett säkerhetsavstånd till maskiner och skogsarbetare på minst 90 meter.

Syftet med gallringen är att glesas ut skogen och ge de träd som lämnas kvar möjlighet att utvecklas och att växa sig stora.

Håll säkerhetsavstånd

När gallringen pågår uppmanar vi dig som rör dig i skog och mark i området att hålla ett säkerhetsavstånd till skogsmaskiner och skogsarbetare på minst 90 meter och att respektera eventuella avspärrningar. Gallringsområdet illustreras med röd markering på kartan ovan. Informationsskyltar om åtgärden kommer att finnas vid några av stigarna in i det berörda skogsområdet.

Ris lämnas för att brytas ner

Vid gallringen avverkas en del av träden och tas ut som timmer och massaved. Grenar och toppar som inte hindrar framkomligheten på stigar och vägar kommer att lämnas kvar i skogen för att brytas ner och ge näring åt den växande skogen. En tid efter gallringen – innan allt ris brutits ned - kan det därför upplevas som skräpigt i området.

Hög brandsäkerhet

Med anledning av det torra och varma vädret har kommunen en kontinuerlig dialog om lägesbild och brandsäkerhet med Södra Skogsägarna.

Sidan publicerad: Måndag, 1 juli 2019, 16:09