Från den 5 januari 2020 höjs egenavgifterna för resor med färdtjänst. Färdtjänsttaxan i Partille kommun följer Västtrafiks priser för den allmänna kollektivtrafiken och påverkas av prishöjningar som sker där.

För resor inom kommunen är den kommande höjningen 4 kronor per enkelresa. För resor mellan Partille och Göteborg är den kommande höjningen 6 kronor per enkelresa.

Du som är beviljad arbetsresor, resor till daglig verksamhet eller dagverksamhet betalar en månadsavgift som motsvarar Västtrafiks kostnad för periodkort.

Anpassning till kommande ny zonindelning

För resor inom Partille och till närliggande kommuner är den kommande avgiftshöjningen större än vad som har varit normalt under de senaste åren. Enligt Västtrafik är det är ett steg mot de enhetliga prisnivåer som ska gälla efter införandet av den nya zonindelningen i Västra Götaland, när vi får tre zoner. Priserna för en enkelbiljett i Göteborgsområdet skiljer sig från priset för en enkelbiljett i andra områden i regionen och Västtrafik vill gå mot en utjämning av priset på enkelbiljetter.

För resor mellan Partille och de sex kommunerna som i höstas tillkom i Partilles färdtjänstområde sker ingen avgiftshöjning alls den 5 januari 2020. De nytillkomna kommunerna är Alingsås, Bollebygd, Lilla Edet, Mark, Stenungsund och Tjörn.

Avgiftsexempel från 5 januari

Exempel på avgift för dig som är beviljad färdtjänst i Partille kommun är från den 5 januari 2020.

Enkelresa inom Partille:

  • Vuxen 55 kronor (höjning 4 kronor)
  • Ungdom 29 kronor (höjning 2 kronor)

Resa mellan Partille – Göteborg

  • Vuxen 79 kronor (höjning 6 kronor)
  • Ungdom 42 kronor (höjning 3 kronor)

Här kan du ta del av alla nya avgifter för färdtjänst i Partille kommun.

Här kan du läsa mer om villkoren för färdtjänst och hur du ansöker.

För dig som har svårt att resa med vanlig kollektivtrafik

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan åka med den vanliga kollektivtrafiken. Med färdtjänst har du möjlighet att resa i fordon som är anpassade till din funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om färdtjänst och vilka regler som gäller. Du måste ansöka om färdtjänst i den kommun där du bor. Kontakta färdtjänsthandläggare som du når via Partille kundcenter.

 

Sidan publicerad: Fredag, 20 december 2019, 10:00