Det är när fördomarna rämnar och hon verkligen når fram till människorna hon möter som arbetet är som bäst. Det är då Marie Thurfjell förstår varför hon är socionom.

Marie Thurfjell jobbar som socialsekreterare på barn-och ungdomsenheten. Hon tog socionomexamen så sent som i mars 2016 men jobbade extra redan under studietiden. I arbetet möter hon barn och familjer som av olika anledningar befinner sig i svåra livssituationer.

– Under min uppväxt träffade jag andra barn, vars liv påverkats av svåra händelser eller livsvillkor, och deras föräldrar. Jag valde yrket då det ger möjlighet att bidra till förändring.

Vilka är utmaningarna i vardagen?

– Det kan vara att nå fram till föräldrar, då det många gånger finns en negativ uppfattning om socialtjänsten. När man trotsar familjernas fördomar och kan samarbeta brukar jag tänka att ”Detta är anledningen till att jag gör det jag gör”. Som jag tror de flesta inser kan jobbet som socialsekreterare vara stressande ibland. Min uppfattning är dock att det i Partille finns en gemensam ansvarskänsla där man hjälps åt och stöttar varandra. När vi hjälps åt känns det riktigt bra.

– Mina kollegor är fantastiska människor som lyssnar och tar sig tid. Det förekommer också mycket skratt. Även de som arbetar på andra enheter som jag möter genom jobbet har ett trevligt bemötande.

Nu satsar Partille kommun på socialtjänsten och nyrekryterar?

– Jag ser det som positivt att vi skall bli fler socionomer som kan bidra till den goda stämningen och komma med nya idéer och tankar. Det är även positivt att vi blir fler som kan genomföra vårt arbete.

Stor satsning på Partilles socialtjänst

Just nu satsar kommunen på att bygga ut socialtjänsten för att kunna hjälpa ännu fler människor samtidigt som medarbetarnas arbetsmiljö blir bättre. Satsningen innebär att flera nya medarbetare har rekryterats inom socialtjänstens olika områden. Ta en titt här om du, eller någon du känner, är intresserad av att arbeta som socionom i Partille kommun.

Kategorier: Hem & familj
Sidan publicerad: Tisdag, 30 maj 2017, 09:00