I syfte att öka intresset för studier och stärka möjligheterna till arbete för arbetslösa med stort utbildningsbehov beslutade riksdagen om ett nytt studiestöd i slutet av maj i år.

Det nya studiestartsstödet är ett ekonomiskt bidrag som ska ge arbetslösa med stort utbildningsbehov möjlighet att komma igång med sina studier utan att behöva låna pengar.

Ansökan om stödet går via hemkommunen som utreder och sedan skickar vidare ansökan till CSN (Centrala Studiestödsnämnden). För att ha rätt till stödet ska den sökande uppfylla ett antal krav. Sökanden ska:

  • vara 25–56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med året personen fyller 25 till och med året hen fyller 56)
  • vara arbetslös och ha varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader
  • ha en kort tidigare utbildning (varje kommun bestämmer själv vad som räknas som en kort tidigare utbildning, det kan till exempel handla om att personen saknar, eller inte har avslutat, en utbildning på gymnasienivå)
  • ha stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete
  • inte ha haft studiestöd under de senaste tre åren

Ansökan om studiestartsstöd i Partille kommun

Du som vill ansöka om studiestartsstöd kontaktar vuxenutbildningen i Partille via kundcenter. Läs mer om studiestartsstöd i länklistan på denna sida.

Kategorier: Barn & utbildning
Sidan publicerad: Onsdag, 30 augusti 2017, 09:14