Kommunen har investerat i en större och avancerad reningsanläggning i Partilles vattenverk bland annat med nanofilter och UV-ljus som ger högre vattensäkerhet och ökad vattenkapacitet. Här kan du följa reningsprocessen i den nya anläggningen steg för steg.

I november 2016 invigdes kommunens nya avancerade vattenreningsanläggning i vattenverket vid Kåsjön. För att få hög vattensäkerhet, sker vattenreningen i en sluten process genom en massa tankar och rör med så få öppna vattenytor som möjligt. Det gör det tyvärr svårt för intresserade att följa processen på plats, men reningsprocessen går till ungefär så här:

Goda bakterier i kommunens tjänst

Vatten pumpas upp från Kåsjön. På sin väg genom vattenverket silas vattnet allra först genom så kallade biofilter; 6-7 meter höga rostfria torn fyllda med grus. Tornen är även hem för ett stort gäng ”goda” bakterier som arbetar för Partille kommun genom att äta upp organiskt material som följt med sjövattnet.

När bakterierna är mätta och glada, skickas vattnet vidare genom så kallade patronfilter. De kan närmast jämföras med gigantiska kaffefilter som tar bort småpartiklar ur vattnet.

Genom nålsögat i de nya nanofiltren

Sedan är det dags för vattnet att passera igenom de nya nanofiltren, tunna membran med extremt små hål i som släpper igenom vatten men inte stora molekyler. Här silas alla partiklar och eventuella mikroorganismer som bakterier, parasiter och virus bort ur vattnet. Det sker under tryck, vilket gör att rent vatten pressas genom filtren och vidare i reningsprocessen, medan en mindre mängd vatten med minipartiklar i skickas tillbaka ut i Kåsjön.
Nanofiltret ligger tätt ihoprullat inuti ett långt metallrör. Vid en genomskärning skulle man kunna säga att det utseendemässigt liknar en rulle med toalettpapper och att vattnet trycks inifrån rullen och ut genom varje lager papper, säger Per Sahlin, biträdande teknisk chef i Partille kommun.

UV-ljus som sista säkerhetsbarriär

Några moment återstår innan det rena vattnet kan skickas ut som dricksvatten i ledningarna. Efter att det har passerat nanofiltren justeras vattnets PH-nivå och hårdhet bland annat med hjälp av kalciumklorid, soda och kolsyra.
– Det ska vara en aning basiskt för att undvika korrosion i vattenledningarna, säger Per Sahlin.

Till sist skickas vattnet, som en extra säkerhetsåtgärd, genom UV-ljus som är bakteriedödande. Därefter går det utmärkt att hälla upp ett stort glas kallt vatten att dricka.

Regelbundna vattenanalyser

Samhällsbyggnadskontoret analyserar återkommande dricksvattnet i Partille kommun. Man mäter både kvaliteten på vattnet som lämnar vattenverket och på vattnet ute i ledningarna.
– Som en sista åtgärd kan vi klorera vattnet. Men det gör vi bara om det finns misstankar om tjall på linjen. Det vill säga att partiklar trots allt slunkit med vattnet efter den omfattande reningsprocessen, eller om vi får signaler om att det inte står rätt till med vattenkvaliteten ute på nätet, säger Per Sahlin. 

Vattenverket – en vital 70-åring

Innan 1940-talet fanns det inget kommunalt vatten i Partille. På den tiden fanns fler enbostadshus än flerbostadshus och många hade egna brunnar. Det fanns en antal privata vattenanläggningar. Till exempel hade Jonsereds Fabriker en egen grundvattentäkt och anläggning ända fram till 1980-talet då kommunen tog över den. Partille vattenverk har dryga 70 år på nacken och byggdes omkring 1943. Drifttekniker Kent Knudsen är andra generationen Knudsen som arbetar på vattenverket och kan dess historia på sina fem fingrar. Läs mer om honom och vattenverkets historia här.

Kategorier: Samhällsplanering
Sidan publicerad: Torsdag, 24 november 2016, 12:29