Inför valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 har Partille kommun rekryterat röstmottagare till valdagen. Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Här ser du vad som gäller för uppdraget.

Din uppgift som röstmottagare är att medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Obligatorisk utbildning

Alla röstmottagare måste enligt vallagen genomgå en särskild utbildning under några timmar. Utbildningen för röstmottagare vid EU-valet kommer att hållas på kvällstid onsdag 15 maj samt torsdag 16 maj. Du måste kunna delta vid ett av tillfällena för att kunna jobba som röstmottagare. 

Arbetet på valdagen

Dagen före valdagen ska du delta vid iordningställandet av vallokalen. Tiderna för detta är inte satta ännu. På valdagen tjänstgör du från tidig morgon till dess rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode.

Svar på intresseanmälan

Du som har anmält ditt intresse att arbeta som röstmottagare i Partille kommun kommer att få besked om du har blivit antagen senast i början av april.

Arvode

Som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Arvodet inkluderar även semesterersättning och en obligatorisk utbildning på cirka 2 timmar.

Valnämnden fastställer arvodet för 2019 senast i mars. Arvodet kommer att betalas ut månaden efter valet. 

Kommunens ansvar vid allmänna val

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Valnämnden i kommunen är ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.