Inför valet har Valnämnden i Partille rekryterat ett stort antal röstmottagare till vallokalerna. Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Här ser du vad som gäller för att jobba som röstmottagare.

Obligatorisk utbildning

Alla röstmottagare måste enligt vallagen genomgå en särskild utbildning. Utbildningen kommer att hållas i Partille kommunhus kvällstid den 29 och 30 augusti. Du som ska arbeta som röstmottagare måste delta vid ett av dessa tillfällen. 

Att arbeta som röstmottagare

I Partille kommun finns det 18 valdistrikt med tillhörande vallokal. Vallokalerna ligger oftast i skolor. Under valdagen arbetar åtta personer i varje vallokal (varav en är ordförande och en är vice ordförande). Ordförande och vice ordförande är någon som arbetat ett antal val tidigare. De leder arbetet under dagen och lämnar in och redovisar rösterna i kommunhuset på valnatten. Det är ordföranden som tar kontakt med sina röstmottagare och ansvarar för att lägga arbetsschemat för valdagen.

Arbetet på valdagen

På själva valdagen pågår själva röstningen mellan klockan 8–20. Under denna tid leder ordföranden och fördelar arbetet med att dela ut valkuvert, pricka av i röstlängden, kontrollera väljarnas identitet, arbeta med inkomna förtidsröster med mera. 

Efter stängning klockan 20 (vid EU-val klockan 21) arbetar alla med att öppna och räkna alla röster - ett val i taget. När allt är färdigräknat ska material packas och lokalen ställas i ordning, varefter ordförande och vice ordföranden lämnar rösterna till valnämnden och röstmottagarna kan gå hem. Arbetet kan pågå till efter midnatt.


Härutöver ingår det i uppdraget att ställa iordning vallokalen inför valdagen.

Arvode

Valnämnden ersätter alla röstmottagare med ett skattepliktigt arvode som för 2018 års val är:

Ordförande 3700 kronor
Vice ordförande 2900 kronor
Röstmottagare 2400 kronor

Deltagande på utbildningen ingår i arvodet. Arvodet utgår vid fullgjord tjänstgöring.