Valnämndens preliminära rösträkning, den så kallade onsdagsräkningen, sker onsdag den 12 september klockan 9.

Tre dagar efter valdagen ska kommunen genomföra en preliminär rösträkning. Det är främst brevröster och röster från utlandet samt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen som granskas och räknas. Det är valnämnden i respektive kommun som genomför rösträkningen.

Valnämnden i Partilles preliminära rösträkning kommer att ske onsdag den 12 september klockan 9 i KS-rummet, kommunhuset.  Sammanträdet är offentligt och resultatet av nämndens rösträkning är preliminärt.