Den 9 september 2018 är det allmänna val i Sverige. Då röstar folket i val till riksdagen, landstinget och kommunen. På den här sidan kommer du att hitta information om vad som gäller inför valet, var du kan rösta och när vallokalerna i Partille kommun har öppet under valdagen.

Allmänna val

I Sverige finns det fyra allmänna val:

  • till riksdagen
  • till landstingsfullmäktige
  • till kommunfullmäktige
  • till Europaparlamentet. 

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år, vilket år 2018 infaller den 9 september.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa val till EU-parlamentet är den 26 maj 2019.

Vem kan rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

För rösträtt till riksdagen krävs, förutom kravet på fyllda 18 år senast på valdagen, att du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

För rösträtt till kommun- eller landstingsfullmäktige krävs, förutom kravet på fyllda 18 år senast på valdagen, att du är:

  • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • Medborgare i något annat land än de som nämnts ovan och har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/ landstinget.

Mer information om rösträtt finns på valmyndighetens webbplats.

Röstlängd och röstkort

Uppfyller du kriterierna för rösträtt blir du automatiskt upptagen i röstlängden - en en lista på de personer som har rätt att rösta i ett val. Alla som trycks i röstlängden får ett röstkort skickat till sig. Röstkorten kommer att skickas ut under perioden 16-22 augusti.

Om du förlorar ditt röstkort eller bestämmer dig för att förtidsrösta och inte har med dig ditt röstkort kan kommunen skriva ut ett dubblettröstkort. Du kan få hjälp med utskrift av dubblettröstkort via Partille kundcenter eller vid förtidsröstningslokalerna. Du som har skyddad identitet och behöver beställa ett dubblettröstkort gör det via Länsstyrelsen.  

Valmyndigheten upprättar röstlängden 30 dagar före varje val och det är alltså uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister vid denna tidpunkt som avgör vem som har rätt att rösta och var.

Vallokaler

Om du vill rösta på valdagen så gör du det i den vallokal som finns tryckt på ditt röstkort. Ett röstkort skickas till de som finns med i röstlängden, se mer om röstlängd och röstkort i rubriken ovan. 

Det är i den vallokal som står angiven på ditt röstkort som du blir avprickad i röstlängden och din röst läggs i valurnan.

Här kan du hitta mer information om din vallokal. 

Förtidsröstningslokaler

Du som är valberättigad kan börja rösta i förtid i Sverige från och med 22 augusti. I Partille kommun sker förtidsröstning i köpcentret Allum och i Partille Kulturum. Här hittar du mer information om hur du röstar i förtid, var och när du kan göra det.

Vem ansvarar för vad?

Sveriges kommuner ansvarar via sina valnämnder för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Lokal valmyndighet

Valnämnden i Partille är lokal valmyndighet. Det innebär att Partille kommuns valnämnd bland annat ansvar för att informera om valet, utrusta vallokalerna samt bemanna och utbilda röstmottagarna som ska tjänstgöra i lokalerna. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Här kan du ta del av protokoll från valnämndens sammanträden och dess beslut kring bland annat vallokaler, röstsedelshantering och ambulerande röstmottagare.

Regional valmyndighet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är regional valmyndighet och beslutar om valdistriktsindelningar och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val.

Central valmyndighet

Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för val i Sverige. Valmyndigheten tar fram röstlängder och röstkort, fördelar mandaten (platserna) i riksdagen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval.

Vanliga frågor och svar om valet

Om du har en fråga om valet 2018 som du inte hittar svar på här är du välkommen till Valmyndighetens frågeforum. Där kan du söka bland redan ställda frågor om val och hur det går till när man röstar. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du ställa en egen.

Lättläst och olika språk

Valmyndigheten trycker inte längre särskilt informationsmaterial om valet på olika språk. Information om valet på lättläst svenska och teckenspråk finns numera på Valmyndighetens webbplats. Här finns också faktablad om röstningsprocess på olika språk.