Partille kommun delar varje år ut priser och stipendier inom en rad olika områden. Stipendierna söks för egen räkning, medan pristagare utses efter förslag från enskild invånare, förening med flera andra.

Kulturstipendium

Partille kulturstipendium delas årligen ut till två personer som avser att utbilda sig eller bedriva forskning inom kulturområdet, á 15 000 kr vardera. Stipendiet skall i första hand gå till konstnärligt verksam person. Föreslagna stipendiater och pristagare ska vara födda eller verksamma i Partille kommun, eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Ansök senast 1 november varje år. Det är föreningssamordnaren på kultur- och fritidsförvaltningen som utser stipendiaterna, kontakta kundcentret för kontaktuppgifter.

Idrottsstipendium

Partille idrottsstipendium delas årligen ut två personer som avser att utveckla sina idrottsprestationer, sitt idrottsledarskap eller att bedriva forskning inom idrottsområdet, á 15 000 kr vardera. Sökande stipendiater ska vara födda eller verksamma i Partille kommun, eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Ansök senast 1 november varje år. Det är föreningssamordnaren på kultur- och fritidsförvaltningen som utser stipendiaterna, kontakta kundcentret för kontaktuppgifter.

Barnkonventionspriset

Partille har som enda kommunen i landet ett barnkonventionspris eller hedersomnämnande. Priset delas ut varje år till personer, grupper, föreningar eller verksamheter som på ett "förtjänstfullt sätt" arbetar med barn och ungdomar i enlighet  med barnkonventionens intentioner. Priset delas ut i samband med en manifestation av barnkonventionen som brukar hållas i kommunen i november varje år. Mer om barnkonventionen i Partille kan du läsa här.

Hälsopriset

Med hälsopriset vill Partille kommun uppmuntra till nyskapande och inspirerande insatser för att stärka hälsan i Partille. Priset ska också uppmärksamma goda exempel som stimulerar utveckling inom hälsoarbete och som bidrar till att fler vill engagera sig för att förbättra hälsoläget hos sig själv eller andra.

Priset på 15 000 kronor kan ges till en eller flera personer, grupper, föreningar eller verksamheter, såväl offentliga som privata och som är förebilder i det hälsofrämjande arbetet. Mer om Partille kommuns folkhälsoarbete hittar du här.

Byggpriset

Bygg- och miljönämnden beslutar varje år på novembersammanträdet om pristagare för Partille kommuns byggpris. Utmärkelsen delas ut för hus eller byggnader av hög arkitektoniskt kvalitet. Byggnaderna ska vara färdigställda under året och priset tilldelas byggherre och/eller arkitekt.

Miljöstipendium

För att söka eller nominera någon till stipendiet på 10 000 kronor ska du eller eller den/de som du nominerar ha utfört ett engagerat och insiktsfullt miljöarbete. Miljöarbetet kan ha utförts inom områdena luft- och vattenvård samt inne- eller utemiljö. Det ska vara av allmänt intresse och till nytta för fler än den egna intressegruppen.

Årets uppstickare

För att uppmuntra nyföretagandet utser kommunen tillsammans med Företagarna Partille "Årets uppstickare". Utmärkelsen delas ut på hösten i samband med kommunens näringslivskväll. För att kunna utses till Årets uppstickare måste vissa kriterier uppfyllas. Företagaren ska äga och driva företaget och utifrån en egen affärsidé och ha startat sin verksamhet i Partille kommun under de senaste tre åren. Om det redan finns liknande företag i kommunen måste uppstickarföretaget utmärka sig på något sätt. Kanske genom en ovanlig affärsidé, ett annorlunda utbud eller sätt att möta sina kunder. Dessutom krävs att företaget fått snurr på affärerna eftersom det efter tre år ska kunna bära sina kostnader. Läs mer på sidan Företag, stöd & rådgivning.

Årets företagare

För att uppmärksamma framförallt små och medelstora lokala företag och deras insatser utser Företagarna Partille tillsammans med kommunen "Årets företagare". Utmärkelsen delas ut på våren i samband med Förtagarnas årsmöte. Årets Företagare ska äga och driva företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Andra kriterier är tillväxt, god lönsamhet, kreativitet, miljötänkande samt att visa gott ledarskap och att vara en god förebild som leder till en bra företagsutveckling i Partille. Läs mer på sidan Företag, stöd & rådgivning.

Partilles utvecklingsföretag

Med priset vill vi lyfta både det lokala näringslivet och samarbetet mellan kommunerna och Business Region Göteborg (BRG) som är så viktigt för att främja den positiva utvecklingen i hela Göteborgsregionen. Konceptet har tagits fram av GR-kommunerna och BRG. Utmärkelsen delas ut på våren på kommunens näringslivskväll. I potten finns ett års medlemskap i BRG:s tillväxtprogram Expedition Framåt värt cirka 10 000 kronor. Kandidater till Partilles pris tas fram av BRG och kommunen. BRG gör det första urvalet av tio till femton potentiella Partilleföretag med en omsättning på minst 500 000 kronor per år. Baserat på företagets förädlingsvärde och attraktionskraft väljer kommunen därefter ut vilka tre av dessa företag som ska nomineras till Partilles utvecklingsföretag. Slutligen utser en jury med representanter från BRG:s tillväxtprogram Expedition Framåt det företag som får utmärkelsen. Läs mer på sidan Företag, stöd & rådgivning.